NRK Meny
Normal

148 tunneler må utbedres – tilfredsstiller ikke EU-kravene

148 tunneler i Norge oppfyller ikke sikkerhetskravene som EU har pålagt Norge. Vegvesenet har under fire år på seg til å komme i mål.

Gudvangatunnelen

BUSSBRANN: Nok en brann i Gudvangatunnelen. Heldigvis slapp samtlige fra det med livet i behold. Tunnelen skal utbedres for 300 millioner kroner neste år.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

Tirsdag skjedde det igjen. En buss begynte å brenne inne i den drøyt én mil lange Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane. Takket være snarrådig innsats fra enkeltpersoner slapp alle fra det med livet i behold.

Til neste år starter Statens Vegvesen arbeidet med å oppgradere tunnelen for at sikkerheten skal være i tråd med nye krav fra EU og Norsk tunnelforskrift. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i 2017, og prislappen vil bli på rundt 300 millioner kroner.

EU-krav

Men over hele landet er det små og store tunneler som står for tur. EU-direktivet omfatter norske veier tilknyttet det transeuropeiske veinettet (TEN-T), men Regjeringen har vedtatt å innføre tilsvarende krav på norske riksveier.

111 av tunnelene befinner seg på TEN-T-nettverket.

– Da vi startet var det cirka 250 tunneler. Alle med en lengde på mer enn 500 meter skal oppfylle kravene, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet til NRK.

Flere tunneler er ferdigstilt i fjor og i år. Etter at regionene har rapportert inn arbeidet, skal Vegdirektoratet ettergå arbeidet for å sjekke at alt er på plass.

Ved utgangen av 2015 regner Vegdirektoratet med at 148 tunneler gjenstår.

– I tillegg skal det gjennomføres miminmumstiltak i 42 tunneler. Dette er blant annet tunneler som skal avvikles i forbindelse med nye veiprosjekter, forteller Nilsen.

Dette gjelder blant annet E18 i Grenland, Haukelitunnelen og Voss-Arna.

– Kommer i mål

For å tilfredsstille EU-kravene må tunnelene blant annet ha:

  • Bedre belysning
  • Montering eller utbedring av ventilasjon
  • Flere nødskap med telefon og brannslukker
  • Nødstrømbelysning
  • Ledelys for å hjelpe trafikanter ut ved brann
  • Flere av tunnelene får også videoovervåking

– Dette er en stor utfordring. Det er noen år frem i tid, men per i dag har jeg tro på at vi klarer dette innenfor fristene som er satt, sier Nilsen til NRK.

Ifølge Nilsen har mange av tunnelene allerede utstyret på plass, men at det er nødvendig å styrke kapasiteten på for eksempel ventilasjonsanlegget.

Omfattende arbeid

Behovet for utbedring varierer i omfang og pris fra tunnel til tunnel og landsdel til landsdel.

Region Vest har 101 tunneler som er blitt eller skal rustes opp.

– I Gudvangatunnelen og Bømlofjordtunnelen er beregnet å beløpe seg til 300 millioner kroner hver, forteller Nilsen til NRK.

I region sør trenger Fosskolltunnelen ned Lierbakkene på E18 til Drammen omfattende vedlikeholdsarbeid. Også der er prislappen anslått til 300 millioner kroner.

Nord i landet skal 24 tunneler på TEN-T-nettet utbedres og 200-millionerkronersprosjektet med Tromsøysundtunnelen er allerede i gang. E6 gjennom Sørfold kommune i Nordland er unntatt fra EU-direktivet fordi man planlegger å starte byggingen av ny E6 i 2018, opplyser avdelingsdirektør i Region Nord Tore Lysberg til NRK.

Ytterligere 18 tunneler på riksveinettet skal oppgraderes i regionen.

Under kan du se listen over de 203 tunnelene som skal utbedres, eller allerede er utbedret til EU-standard.

Vedlikehold på tunneler i region nord

Fylke

Rute

Vegnr

Tunnelnavn

Sum tunneler

Sum region nord

44

18

7

TEN-T

E6

Korgfjell

18

7

TEN-T

E6

Finneidfjord

18

7

TEN-T

E6

Nesset

18

7

TEN-T

E6

Illhølia

18

7

TEN-T

E6

Saksenvik

18

7

TEN-T

E6

Kvænflåget

18

7

-

E12

Umskardtunnelen

18

8a

TEN-T

E6

Tømmernes

18

8a

TEN-T

E6

Forså

18

8a

TEN-T

E6

Fagernes

18

8a

TEN-T

E6

Leirvik

18

8a

TEN-T

E6

Tennflåget

18

8a

TEN-T

E6

Daumannvik

18

8a

TEN-T

E6

Aspfjord

18

8a

TEN-T

E6

Kalvik

18

8a

TEN-T

E6

Berrfloget

18

8a

TEN-T

E6

Løkthaugen

18

8a

TEN-T

E6

Kannfloget

18

8a

TEN-T

E6

Glefloget

18

8a

TEN-T

E6

Rauhammaren

18

8a

TEN-T

E6

Kobbhammaren

18

8a

TEN-T

E6

Middagsfjellet

18

8a

TEN-T

E6

Kobbskaret

19

8a

-

E8

Tromsøysund

18

8a

-

E10

Nappstraumen

18

8a

-

E10

Sløverfjord

18

8a

-

Rv 85

Sigerfjord

20

8b

-

Rv 94

Stallogargo

18

8a

-

Rv 827

Brattli

20

8a

-

E69

Skarvberget

18

8a

-

E10

Myrland

18

8a

-

E10

Seljeli

18

8a

-

E10

Rørvikskaret

20

8a

-

E69

Honningsvåg

18

8a

-

Rv 827

Tømmerås

18

8a

-

Rv 827

Nipvik

18

8a

-

Rv 827

Efjord

18

8a

-

Rv 827

Stetind

18

8a

-

Rv 827

Kjøpsvik

19

8b

TEN-T

E6

Larsberg

19

8b

TEN-T

E6

Skardalstunnelen

19

8b

TEN-T

E6

Isfjelltunnelen

20

8b

-

E69

Nordkapptunnelen

20

8b

-

E75

Vardø

Vedlikehold på tunneler i region Midt

Fylke

Rute

Vegnr

Tunnelnavn

Sum tunneler

Sum region midt

16

16

7

TEN-T

E6

Grillstadtunnelen

17

7

TEN-T

E6

Eggetunnelen

15

4a

TEN-T

E39

Blindheimstunnelen

15

4a

TEN-T

E39

Moatunnelen

15

4b

TEN-T

E39

Rotsethorntunnelen

16

7

TEN-T

E6

Væretunnelen

16

7

TEN-T

E6

Stavsjøfjelltunnelen

16/17

7

TEN-T

E6

Helltunnelen

15

6d

-

E136

Måndalstunnelen

15

6d

-

E136

Innfjordtunnelen

15

6d

-

Rv 658

Valderøy

15

6d

-

Rv 658

Ellingsøy

15

6e

-

Rv 70

Gyltunnelen

15

6e

-

Rv 70

Fonnafonntunnelen

15

6e

-

Rv 70

Midtbekktunnelen

15

6e

-

Rv 70

Trettøytunnelen

Vedlikehold på tunneler i region Vest

Fylke

Rute

Vegnr

Tunnelnavn

Sum tunneler

Sum region vest

101

11

4a

TEN-T

EV 39

Byfjordtunnelen (har startet, tilsyn)

11

4a

TEN-T

EV 39

Mastrafjordtunnelen (har startet, tilsyn)

12

4a

TEN-T

E39

Bømlafjordtunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Matrebergtunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Masfjordtunnelen

12/14

4a

TEN-T

E39

Jernfjelltunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Bjørsviktunnelen

11

3

TEN-T

EV 39

Byhaugtunnelen

12

4a

TEN-T

EV 39

Hordviktunnelen

12

4a

TEN-T

EV 39

Nesttuntunnelen

12

4a

TEN-T

EV 39

Hopstunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Trodaltunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Mundalsbergtunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Stavenestunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Dalevågtunnelen

14

5c

TEN-T

E16

Gudvangatunnelen

14

5c

TEN-T

E16

Flenjatunnelen

14

5c

TEN-T

E16

Lærdaltunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Fløyfjellstunnelen

14

4a

TEN-T

E39

Bogstunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Eidsvågtunnelen

14

4a

TEN-T

E39

Skrikebergtunnelen

14

4a

TEN-T

E39 (rv15)

Breisvortunnelen

14

5c

TEN-T

E16

Fretheimtunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Glaskartunnelen

14

4a

TEN-T

E39 (rv15)

Kongenesettunnelen

14

4a

TEN-T

E39 (rv15)

Marajøltunnelen

14

4a

TEN-T

E39 (fv60)

Kjøshammartunnelen

14

5c

TEN-T

E16

Onstadtunnelen

11

4a

TEN-T

E39

Håklepp

12

4a

TEN-T

E39

Uføretunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Munkebotnentunnelen

12

4a

TEN-T

E39

Eikefettunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Sivletunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Stalheimtunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Hernestunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Hyvingstunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Trollkonetunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Dalseidtunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Beitlatunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Hettetunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Jamnatunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Bogetunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Langhelletunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Trengereidtunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Risnestunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Romslotunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Arnanipatunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Bjørkhaugtunnelen

12

5c

TEN-T

E16

Sætretunnelen

14

4a

TEN-T

E39

Lotetunnelen

14

4a

TEN-T

E39

Breimsfjelltunnelen 2

14

5c

Rv 5

Amlatunnelen inkl. 2 armer

14

5c

Rv 5

Bergtunnelen

14

6c

Rv 15

Brunsviktunnelen

12

5b

Rv 7

Eidfjordtunnelen

14

6c

Rv 15

Erviktunnelen

11

5a

Rv 13

Falkali tunnel

12

5a

E134

Fjæra

14

5c

Rv 5

Fjærlandstunnelen

14

5c

Rv 5

Fodnestunnelen

12

4c

Rv 13

Fresviktunnelen

14

5c

Rv 5

Frudaltunnelen

12

5a

E134

Glymje

14

6c

Rv 15

Hjelletunnelen

11

5a

Rv 13

Hylen tunnel

11

5a

Rv 13

Ivarsflott

14

5c

Rv 5

Kleivatunnelen

14

6c

Rv 15

Krokabergtunnelen

12

5b

Rv 7

Kvernhushaugtunnelen

12

5a

E134

Langfosstunnelen

12

4c

Rv 13

Lausastein

12

5a

E134

Markhus

12

5b

Rv 7

Måbøtunnelen

14

5c

Rv 5

Naustdaltunnelen

12

4c

Rv 13

Oksla

12

5a

E134

Rullestadtunnelen

11

5a

Rv 13

Røynevarden tunnel

11

5a

Rv 13

Skottet tunnel

12

4c

Rv 13

Stanatunnelen

14

4c

Rv 55

Stedjebergtunnelen

12

5b

Rv 7

Storegjeltunnelen

11

5a

Rv 13

Suldalsporten tunnel

14

5c

Rv 5

Sundafjelltunnelen

12

4c

Rv 13

Tyssedal

11

5a

Rv 13

Vika

14

6c

Rv 15

Vindfylletunnelen

11

5a

Rv 13

Våge tunnel

12

5a

E134

Åkrafjordtunnelen

12

4a

Rv 555

Kolltveittunnelen

12

4a

Rv 555

Lyderhornstunnelen

11

5a

RV 13

Høllesli

12

5a

E134

Austmannli

12

5a

E134

Svandalsflona

12

5a

E134

Haukeli

12

5a

E134

Seljestad

12

5a

E134

Røldalstunnelen

05/14

6c

Rv 15

Oppljostunnelen

14

6c

Rv 15

Grasdaltunnelen

14

6c

Rv 15

Ospelitunnelen

14

4c

Rv 13

Storehaugtunnelen

Vedlikehold på tunneler i region Øst

Fylke

Rute

Vegnr

Tunnelnavn

Sum tunneler

Sum region øst

15

2

1

TEN-T

E6

Smiehagen tunnel

2

1

TEN-T

E6

Follotunnelen

2

1

TEN-T

E6

Nordbytunnelen

3

6a

TEN-T

E6

Vålerengtunnelen

3

1

TEN-T

E6

Operatunnelen - Ekeberg, Svartdal og Festning

2

3

TEN-T

Rv 23

Frogntunnelen

5

2b

-

E16

Lunnertunnelen

5

2b

-

E16

Røstetunnelen

5

6a

-

Rv 4

Gruatunnelen

5

6c

-

Rv 15

Byrebergatunnelen

3

6a

-

Rv 150

Granfosstunnelen Lysaker

3

6a

-

Rv 150

Granfosstunnelen Ullern

3

6a

-

Rv 150

Tåsentunnelen

2

6a

-

Rv 159

Rælingstunnelen

2

6a

-

Rv 4

Hagantunnelen

Vedlikehold på tunneler i region Sør

Fylke

Rute

Vegnr

Tunnelnavn

Sum tunneler

Sum region sør

27

6

3

TEN-T

E18

Fosskollen

10

3

TEN-T

E18

Baneheia

7

3

TEN-T

E18

Bringåkertunnelen

7

3

TEN-T

E18

Botnetunnelen

7

3

TEN-T

E18

Løkentunnelen

7

3

TEN-T

E18

Hillestadtunnelen

7

3

TEN-T

E18

Hanekleivtunnelen

7

3

TEN-T

E18

Brekketunnelen

10

3

TEN-T

E18

Oddernes

10

3

TEN-T

E39

Austad

10

3

TEN-T

E39

Skjeggestad

10

3

TEN-T

E39

Drangeid

10

3

TEN-T

E39

Loga

10

3

TEN-T

E39

Kirkehei

6

3

TEN-T

Rv 23

Merraskott

6

3

TEN-T

Rv 23

Elgskauås 1)

8

3

TEN-T

E18

Kjørholt

8

3

TEN-T

E18

Hovet

8

3

TEN-T

E18

Brattås

8

3

TEN-T

E18

Bamble

8

5a

-

E134

Vågslid

9

4c

-

Rv 9

Fånefjell

7

3

-

Rv 19

Hortenstunnelen

8

5a

-

Rv 36

Sjøormporten

8

5a

-

Rv 36

Vabakken

8

3

-

Rv 354

Høgenheitunnelen

6

5a

-

E134

Strømsåstunnelen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger