Hopp til innhold

14 villrein tatt av ras på Hardangervidda

Statens naturoppsyn (SNO) fekk laurdag melding om at fleire villrein var tatt av eit snøras i Ullensvang kommune på Hardangervidda.

– Første melding var på at det var sju dyr, men då vi kom fram fann vi til saman fjorten, seier Olaf Bratland, seniorrådgjevar i Statens naturoppsyn.

Han fortel at det var sivile som først oppdaga at dyra blei tatt av raset. Desse måtte også avlive fire av villreinane som ikkje var omkomne av sjølve raset.

– No var det ikkje vanlege turgåarar då, men folk som haldt til på stølane der inne. Dei hadde med seg våpen inn dit og fekk avliva dei på ein skikkeleg måte, fortel Bratland.

På grunn av faren for skrantesjuke måtte også SNO ta prøvar å dyra. Dersom det blir påvist skrantesjuke vil reinane bli fjerna frå området. Viss dette ikkje blir påvist vil dei derimot bli liggande.

Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte saka.

Villrein tatt av ras på Hardangervidda
Foto: Statens naturoppsyn

AKTUELT NÅ