Hopp til innhold

131 milliarder i bompenger neste tolv år

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene, melder NTB. Samtidig er bompengeandelen redusert.

Bomstasjonen på E18 ved Lysaker. Kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover er partene i Oslopakke 3 forhandlingene enige om.

BOM: Selv om Frp er i regjering har de ikke fått slutt på bompengefinansiering av vei i Norge. (Arkivfoto).

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Hvis jeg blir samferdselsminister, så blir det ikke bompenger i Norge».

Sitatet stammer fra et intervju Frp-politiker Bård Hoksrud gjorde med Nettavisen før valget i 2013.

Senest onsdag, kun timer før Nasjonal transportplan ble lagt fram, måtte finansminister Siv Jensen (Frp) svare for uttalelsen i spørretimen på Stortinget.

1064 milliarder

For opposisjonen visste at 12-årsplanen Høyre/Frp-regjeringen la fram ville være avhengig av bompengefinansiering for å bli gjennomført.

I dokumentet som ble lagt fram i dag står det at regjeringen legger opp til en ramme på 933 milliarder kroner for hele perioden 2018–2029. «I tillegg er det lagt til grunn om lag 131 mrd. kr i bompenger. Samlet utgjør dette om lag 1 064 mrd. kr i planperioden,» står det i NTP.

– Eneste parti imot

Da Jensen ble konfrontert med bompengeløftene i spørretimen, viste hun til at Frp er det eneste partiet på Stortinget som vil ha slutt på bompengefinansiering av vei.

– Allerede i Sundvolden-plattformen ble det klart at vi ikke fikk fjernet alle bomstasjonene. Men vi har fått ned bompengeandelen i mange prosjekter, sa Jensen.

Nettopp det poenget trekkes også fram i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet onsdag:

«Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan. For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger. Bompengene utgjør dermed mindre enn 20 prosent av totale veibevilgninger. Dette skjer samtidig som nivået på bilrelaterte avgifter er redusert i inneværende stortingsperiode.»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp fikk en rekke spørsmål om bompenger under pressekonferansen. Der viste han til at Frps bompengepolitikk ikke har flertall på Stortinget.

Stolt samferdselsminister

På spørsmål om staten kunne brukt like mye på samferdsel som planen legger opp til uten å kreve inn bompenger, svarte Solvik-Olsen:

– Da ville jeg som Frp-er sagt at det er det vi gikk til valg på: Nemlig å investere litt mer av oljeformuen inn i norsk realkapital i stedet for å bruke skattesystemet til det. Vi tror som Frp-ere at det er mer fornuftig å investere i norsk realkapital enn i utenlandske finanspapirer, men det er det ikke flertall for på Stortinget.

Ketil Solvik-Olsen legger fram Nasjonal transportplan.

LAVERE: – I de kommende tolv årene vil gjennomsnittlig bompengenivå per år være lavere i den NTP-en vi legger fram nå, enn i forrige NTP, sa Ketil Solvik-Olsen da han la fram Nasjonal transportplan onsdag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solvik-Olsen viser til at verken Frp, Høyre, Venstre eller KrF har fått gjennomslag for alle sine hjertesaker i forhandlingene om NTP.

– Dette er et felles NTP-dokument som alle er stolte av, og som viser at selv om ikke alle får sine hjertesaker gjennom, så er vi stolte av helheten, sa statsråden.

AKTUELT NÅ