Frp kommer med 13 forslag mot kjønnslemlestelse

Frp fremmer 18 forslag til regjeringens integreringsmelding. 13 av dem handler om kjønnslemlestelse. – Vitner om desperasjon, sier Håkon Haugli i Ap.

Morten Ørsal Johansen

Innvandringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen og resten av Frp mener kampen mot kjønnslemlestelse er sentral i integreringsarbeidet i Norge.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

I dag skal Stortinget behandle regjeringens integreringsmelding. I den forbindelse fremmer Frp 18 egne forslag som skal gi Norge en bedre integreringspolitikk.

13 av disse handler om kjønnslemlestelse.

– Det vitner om desperasjon og et ønske om å markere seg, sier Haugli til NRK.

Han sier kjønnslemelestelse er alvorlig for dem som rammes.

– Derfor har jo også regjeringen allerede har laget en handlingsplan mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap. Denne problematikken gjelder likevel heldigvis et lite mindretall, sier Haugli.

Blåst ut av proposjoner

Håkon Haugli (Ap)

Håkon Haugli

Foto: Arbeiderpartiet

Han mener Frp overdriver problemstillingen når de gjør dette til en hovedsak når Stortinget skal diskuttere alle former for integrering i Norge.

Det har innvandringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen i Frp liten forståelse for.

– Dette er tvert i mot veldig viktig. Det er et tabu som ingen snakker om og få gjør noe med. Utfordringen er at vi vet at det er et problem, men at det er vanskelig å kartlegge hvor mange som rammes, sier Ørsal Johansen.

Blant forslagene Frp kommer med er blant annet underlivsundersøkelser i forbindelse med helseundersøkelser, innføre en plikt for ansatte i asylmottak om å informere om forbudet mot kjønnslemlestelse til alle på mottaker, obligatorisk helsekontroll av jentebarn for å avdekke kjønnslemlestelse og at alle innvandrere som kommer fra land der kjønnslemlestelse praktiseres skal måtte underskrive på at de er kjent med at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hvorfor er det behov for at folk på flukt som kommer til Norge fra land der man ikke praktiserer kjønnslemlestelse få informasjon at dette er forbudt i Norge?

Jeg synes det er greit at man skal informeres om dette uansett hvor man kommer fra.

Er dette forslag for å få oppmerksomhet med et snev av desperasjon før stortingsvalget til høsten?

Nei, dette er for å gjøre det bedre for jentene som blir utsatt for disse overgrepene, sier Ørsal Johansen.

Haugli sier Frps retorikk og vektlegging av marginale forholdgir et skjevt bilde av både integreringen og av at innvandrere ikke er én gruppe.

– Det er innvandrere fra 180 land i Norge. Da gir det ingen mening å snakke om innvandrere som én gruppe. Samtidig må man også diskuttere forhold som utdanning, deltakelse i arbeidslivet, økonomi og deltakelse i det øvrige norske samfunnet når man skal se om integreringen er vellykket eller ikke. Da skaper Frps retorikk et feil bilde av innvandrerne og utfordringene knyttet til å gjøre disse til det de i stor grad er allerede; en naturlig del av det norske samfunnet, sier Haugli.

Vil begrense oppholdstillatelser

Frp skal også legge frem ti egne forslag for å begrense muligheten til å få opphold i Norge under dagens møte i Stortinget. Dette er:

  • å øke botiden fra 3 til 6 år for å få permanent opphold i Norge.
  • redusert mulighet for permanent opphold ved fengselsstraff i minst 1 år og karenskrav ved mindre alvorlige lovovertredelser.
  • permanent opphold skal ikke gis til utlending med forfalt gjeld til det offentlige.
  • arbeid på heltid i 2,5 av de siste 3 årene som vilkår for permanent opphold, og avslag dersom utlendingen har mottatt dagpenger eller sosialstønad mer enn et halvt år de siste 3 årene.
  • erklæring om integrasjon og aktivt medborgerskap eller lignende som vilkår for permanent opphold.
  • bestått prøve i norsk for å få permanent opphold.
  • aktivt medborgerskap som grunnlag for redusert krav til botid før permanent opphold kan innvilges.
  • innføring av et belønningssystem for god og målrettet integrering.
  • innvilget permanent opphold som vilkår for familiegjenforening.
  • familiegjenforente skal ikke innrømmes rett til ytterligere familiegjenforening.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger