Minst 109 overfallsvoldtekter anmeldt i Norge i 2011

En oppsummering av 2011 viser at året var tidenes verste når det gjelder overfallsvoldtekter i Norge.

Video Slik blir voldtektsofre behandlet

Overlege Henriette Waitz forteller hva som skjer når en voldtatt mann eller kvinne kommer til overgrepsmottaket i Oslo.

Det ble anmeldt minst 109 overfallsvoldtekter og forsøk på overfallsvoldtekt i Norge i de elleve første månedene i 2011, viser en gjennomgang NRK har gjort ved alle landets politidistrikter.

Trolig høye mørketall

Statistikken er trolig enda verre på grunn av det man antar er høye mørketall.

Man har aldri tidligere måttet behandle så mange voldtektsofre ved overgrepsmottaket i Oslo som i fjor.

Video Slik sikres sporene ettre voldtekter

Overlege Henriette Waitz viser hvordan overgrepsmottaket i Oslo sikrer seg spor etter voldtekter.

53 overfallsvoldtekter og forsøk på overfallsvoldtekter i Oslo

Oslo har klart flest tilfeller, med 53 overfallsvoldtekter og forsøk på overfallsvoldtekter fra januar og ut november 2011. Det er dobbelt så mange som i hele 2010.

Til sammenlikning skjedde rundt tre voldtekter i hver av landets andre store byer.

– Vi vil nok aldri få den hele og fulle sannhet på hva økningen skyldes. Det er nok en kombinasjon av at det har vært en reell økning - at det har vært flere overfall - men vi tror også at det er en økning i antall anmeldelser, sier Hanne Kristin Rohde, leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt.

– Det vil si at flere kvinner tør å gå til politiet og anmelde, sier Rohde.

Video Politiet ønsker flere voldtektsanmeldelser

Politiet ønsker at alle som blir voldtatt skal anmelde forholdet, sier Hanne Kristin Rohde, leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger