Hopp til innhold

Mange sykehjem sliter med uvaksinert personell – nå vil Høyre ha vaksinetvang

Kun 30 prosent av sykehjemmene har god nok bemanning til å omplassere alt uvaksinert helsepersonell, viser NRK-undersøkelse. Nå tar Høyre til orde for vaksinetvang.

Labo bo og servicesenter

På Labo bo og servicesenter i Østre Toten opplevde de et smitteutbrudd i høst, da en uvaksinert ansatt tok med seg smitte inn på sykehjemmet.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Høyre tar igjen til orde for at det må være obligatorisk for helsepersonell å ta alle relevante vaksiner. De vil nå ta saken opp i Stortinget.

– For helsepersonell som har sin viktigste jobb med å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester, så mener vi det må være et krav fordi det handler om pasientsikkerhet, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H).

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe (H) sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

I høst har NRK i en rekke saker fortalt om hvordan uvaksinert helsepersonell har smittet brukere av kommunale tjenester i flere kommuner.

Helseminister Ingvild Kjerkol har flere ganger uttalt at uvaksinert helsepersonell ikke bør ha pasientkontakt. I oktober sa hun følgende til NRK Nyhetsmorgen:

«Helsepersonell som jobber med eldre og sårbare må og bør være vaksinerte, hvis ikke må de jobbe med andre ting».

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet vil ikke åpne for vaksinetvang nå, men han mener situasjonen er så alvorlig at det bør diskuteres.

– Vi skal ikke se helt bort fra at det kan bli en diskusjon i tiden fremover. Det er svært krevende at det er mange helsepersonell som ikke er vaksinert under en pandemi, sa Guldvog til Nyhetsmorgen på NRK Radio.

Uvaksinert helsepersonell må igjennom et strengt testregime, men Guldvog mener at dette ikke er helt betryggende.

– Uvaksinert helsepersonell har et selvstendig ansvar for dette, sa Guldvog.

Vil ha med frivillige organisasjoner

Etter dødsfallet i Modum sendte Helsedirektoratet et brev til samtlige av landets kommuner for å klargjøre hvilke muligheter de som arbeidsgiver har overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

I brevet skriver direktoratet at kommunene kan kartlegge vaksinestatus og omplassere ansatte som ikke er vaksinert mot koronaviruset.

Men så enkelt er det ikke. De aller fleste sykehjemmene har ikke god nok bemanning til å omplassere uvaksinerte helsearbeidere.

– Det er veldig krevende i kommunene nå, og de må forberede seg på en enda verre bemanningssituasjon, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han ber nå kommunene gå i dialog med frivillige organisasjoner.

– Vi skal klargjøre hvilke andre ressurser vi kan ha tilgjengelig, sier Guldvog.

Mangler folk

I undersøkelsen som NRK har sendt ut til sykehjem i hele landet, svarer kun 30 prosent av sykehjemmene at de er i stand til å omplassere alle.

21 prosent svarer at de delvis er i stand til det, mens nærmere 50 prosent svarer at de ikke har god nok bemanning.

Avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) er ikke overrasket over tallene.

Åse Laila Snåre i kommunenesektorens organisasjon.

Avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i (KS) sier det er en stor utfordring for kommunene å få tak i helsepersonell.

Foto: KS

– De stemmer godt overens med de signalene vi har fått fra kommunene om at personellutfordringene er noe av det de strever aller mest med, sier Snåre.

Hun sier videre at de får meldinger fra kommunene om at situasjonen forverres ytterligere nå som omikron-varianten gjør seg stadig mer gjeldende.

– Utfordringene kommunene har opplevd i høst forsterkes ytterligere nå som kommunene må trappe opp vaksineringen og testingen. Samtidig er det mye sykdom blant ansatte, sier Snåre.

Hva skal de omplasseres til?

I undersøkelsen skriver de som har svart på vegne av sykehjemmene blant annet:

  • «Vi blir oppfordret om å stille krav til at personell skal være vaksinert, men da får vi ikke tak i folk. Det må komme et myndighetskrav om vaksinasjon for at dette skal skje.»
  • «Utfordringen med omplassering av uvaksinert helsepersonell er at vi ikke har noe sted å omplassere de ansatte til, og vi vil ikke få rekruttert inn andre for å sikre forsvarlig drift.»
  • «Det har vært fokus på omplassering av personell når de er uvaksinerte ... For oss – og mange andre – der alle uvaksinerte jobber i pleien er det ikke mulig å omplassere. (…) Hva mener de at de skal omplasseres til? Skal de få lønn også? Eller fratas lønn? Tror folk at vi har en pott å ta av til sånt? Om vi skal omplassere må vi sette inn vikar og betale dobbelt for hver vakt de uvaksinerte skulle ha. Da må vi på en eller annen måte få det dekket inn, så om noen vil overføre midler til oss til dette så kan vi trygt takke ja.»

Kartlegger ansatte

Eldreombud Bente Lund Jacobsen

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier at det ikke er bra at uvaksinerte jobber med eldre og sårbare.

Foto: Sissel Brunstad

NRKs undersøkelse viser også at 83 prosent av sykehjemmene har kartlagt vaksinestatusen til de ansatte, enten helt eller delvis. Kun 7 prosent svarer at de ikke har gjort det.

I svarene kommer det frem at flere av sykehjemmene har ansatte som ikke er fullvaksinert.

– Det er ikke noe vi ønsker. Eldre skal kunne føle seg trygge, enten det er på et sykehjem eller i egen bolig, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Jacobsen har fulgt debatten tett i høst, og etterlyser en større innsats for å løse utfordringene kommunene står i.

– Dersom kommunene ikke har økonomi til å omplassere, må de få støtte til det. Helsepersonell må hentes inn utenfra om nødvendig, slik at 100 prosent av de ansatte som jobber med eldre, er fullvaksinert, sier hun.

Fortsatt er 10 prosent av helsearbeiderne i primærhelsetjenesten ikke vaksinert med to doser, viser ferske tall fra FHI. Det tilsvarer om lag 25.000 helsearbeidere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger