– Noen meninger er så fjerne fra virkeligheten at jeg blir sjokkert

Det er de konservative kristne som vinner ved en lav valgdeltakelse, tror Norges Kristelige Studentforbund. I år er 1 av 3 kandidater til kirkevalget over 60 år gamle.

Kirkemøtet holdt prøveavstemning i homofilisaken

Kirkemøtet holdt prøveavstemning i homofilisaken i 2007. Fra venstre Inger Anne Naterstad og Knut Lundby som stemmer for, mens biskop Ole Christian Kvarme og Torstein Husby stemmer mot en mer åpen kirke.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Søndag og mandag er det kirkevalg. En stor andel av kandidatene som stiller til de 11 bispedømmerådene er godt voksne.

En gjennomgang viser at de liberale og de konservative er representert på listene med om lag like mange kandidater. Men ved en lav valgdeltakelse tror flere at det er de konservative som vil vinne fram.

Marius Berge Eide

21 år gamle Marius Berge Eide stiller som kandidat til Oslo bispedømmeråd.

Foto: Privat

– Selve grunnvollen i demokratiet er at det valgte organet er representativt. Dette er spesielt viktig for kirken, om man ikke ønsker tilhørigheten skal ytterligere forsvinne hos kirkemedlemmene. Vi har en sakte, men sikker, nedgang i medlemmer, men det er fullt mulig å gjøre noe med det.

Marius Berge Eide er 21 år og stiller som kandidat til bispedømmerådet i Oslo under årets kirkevalg som finner sted søndag og mandag.

Han tror kirken vil vinne på at flere unge og liberale kandidater får et ord med i spillet i Kirkemøtet.

Fire prosent deltok

11. og 12. september skal det velges medlemmer til menighetsrådene og bispedømmerådene (Kirkemøte) i Den norske kirke for perioden 2012-2015.

De 7500 medlemmene i menighetsrådene og de 115 medlemmene i bispedømmerådene (som samlet utgjør Kirkemøtet) skal styre utviklingen av Den norske kirke fremover.

Ved kirkevalget i 2005 stemte 128.000 personer, noe som ga en valgdeltakelse på 4,2 prosent. Fire år etter mer enn doblet deltakelsen seg - til 9,9 prosent i bispedømmerådsvalget.

Sissel Vartdal

Sissel Vartdal er prosjektleder for kirkevalget i Kirkerådet. Hun ønsker seg høyere deltakelse under årets valg.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Før årets valg ble kirken oppmuntret til å presentere kandidatene til bispedømmerådet bedre enn tidligere, for å bevisstgjøre velgerne og gjøre dem mer tilgjengelig for de som skal stemme.

– Vi har noen hårete mål om at valgdeltakelsen skal ytterligere opp i år, sier Kirkerådets prosjektleder for kirkevalget og demokratireformen, Sissel Vartdal.

En spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Kirkerådet viser at om lag 24 prosent har planer om å avgi stemme under årets valg.

– Svikter Guds skaperordninger

Øivind Benestad

Øivind Benestad leder initiativet MorFarBarn, her viser han fram annonser de har laget før kirkevalget.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Til tross for at kirken har bedret presentasjonen på sine nettsider, har to motstridende fløyer selv engasjert seg for å fremme sine kandidater. Det er de konservative kristne mot de mer liberale.

De kjemper i stor grad for samme sak; en felles ekteskapsliturgi for heterofile og homofile. Bare at en er for og en er imot.

– Vi mener at biologien, og barns beste og bibelen er krystallklare på at ekteskapet er for mann og kvinne. Hvis kirken skulle gå i feil retning her og dekonstruere sin egen skapelsesteologi, kommer mange til å forlate kirken, sier Øivind Benestad.

Han leder nettstedet MorFarBarn.no, hvor han driver kampanjer for å fremme de konservative kandidatene til de ulike bispedømmerådene i landet.

– Det som er vannskillespørsmålet for oss ved dette valget det er: Hva er ekteskapet? Og har barn rett til sine foreldre? For den retten har jo Stortinget avskaffet ved at en medmor kan erstatte far, og ekteskapet kan være hva om helst bare Stortinget har flertall for det.

– Det kan ikke kirken tilpasse seg, for da svikter den både sin teologi, den svikter barnet, og den svikter Guds skaperordninger, sier Benestad.

– Kan bli enda mer konservativ

På motsatt side står organisasjonene bak Rausfolkekirke.no.

Bak nettsiden står organisasjonene Kristne arbeidere, Norges Kristelige Studentforbund, Skeiv Ungdom, TeoLOgene og Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile.

Andreas Ihlang Berg

Andreas Ihlang Berg i Norges kristelige studentforbund driver valgkamp for de liberale kandidatene i kirkevalget.

Foto: Arild Gimse / NRK

De har stilt bispedømmerådskandidatene åtte spørsmål, og har på bakgrunn av disse innstilt sine egne kandidater som fremmer et liberalt kirkesyn.

– Det som vi kanskje kjemper aller mest for øyeblikket er kjønnsnøytral ekteskapsliturgi. Det er viktig at vi får en liturgi som rommer hele mennesket, som rommer homofile, som rommer heterofile. Som gjør at man kan være et fullt menneske i møte med kirka, sier Andreas Ihlang Berg, leder i Norges kristelige studentforbund.

Ihlang Berg tror liten valgdeltakelse i kirkevalget kan resultere i en mer konservativ kirke.

– Hvis vi skal tenke at kirka skal være for alle som er medlemmer, så er det viktig at alle deltar. Konsekvensene blir nok det at kirka har en fare for å helle mot en mer konservativ retning enn der det står nå.

– Det er en nødvendig kamp

Marius Berge Eide, som selv stiller som kandidat til årets valg, sier det til tider kan være ensomt å være ung og engasjert - der få andre har kjennskap til det man driver med.

Hvordan skal man som homofil føle «romsligheten» disse prater om, når de samme krenker det største i ens liv - kjærligheten?

Marius Berge Eide, kandidat til Oslo bispedømmeråd

21-åringen har sittet i Oslo bispedømmeråd i ett år nå og ønsker å fortsette arbeidet han har startet på. Han understreker at rådene trenger mangfold, men at han har opplevd at flere ønsker å holde kirken for seg selv.

– Jeg har opplevd meninger og underliggende holdninger på det nasjonale Kirkemøtet og andre steder som er så fjerne fra virkeligheten, at jeg har blitt sjokkert.

Han tror en høy alder ofte er knyttet til et mer konservativt kirkesyn.

– Først og fremst fordi man har vokst opp under andre betingelser enn for de som møter kirken i dåp, trosopplæring, konfirmasjon og bryllup i dag.

Berge Eide sier det kan være vondt å se og kjempe mot den urettferdigheten de med et konservativt kirkesyn fronter.

– Men det en nødvendig kamp, for det er bare da rettferdigheten kan seire.

Video To motsetninger driver kampanje til kirkevalget

VIDEO: To motsetninger driver kampanje til kirkevalget.

SKAL DU STEMME UNDER ÅRETS KIRKEVALG? DISKUTÉR UNDER!

SISTE NYTT

Siste meldinger