Mener UDI må ta mer ansvar for au pairer

Formidlere av au pairer etterlyser at UDI involverer seg mer i utenlandske au pairers situasjon i Norge.

Peruanske «Adek Vedder» mener mange har stereotype holdninger til hva en au pair egentlig skal gjøre.

NETT-TV: NRK fortalte i dag om en peruansk au pair som reagerer på holdningene til au pairer i Norge.

Thale Eggen

Thale Eggen er ansvarlig for au pairer gjennom Atlantis utveksling.

Foto: Atlantis.no

NRK fortalte i dag om 30 år gamle «Adek Vedder» som kom til Norge som au pair, men i stedet for kulturutveksling og språkopplæring Skulle jobbe som au pair, endte som hushjelp .

I en ny rapport foreslår Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) å avvikle hele au pair-ordningen fordi de mener den fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping .

Au pairene får maks jobbe med lett husarbeid og barnepass fem timer om dagen, og maks 30 timer i uka. I Vedders tilfelle var det snakk om jobbing i opptil 13 timer.

Ingen vandelssjekk

For å kunne bli godkjent som au pair i Norge krever reglene at du må være mellom 18 og 30 år, ikke ha barn og sannsynliggjøre at du vil returnere til hjemlandet ditt når du er ferdig med oppholdet.

Til familien som skal ta imot jentene, stilles det følgende krav:

  • Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn eller enslig forelder med barn.
  • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen.
  • Dersom en av vertsforeldrene er av samme nasjonalitet som au pairen, må han eller hun ha bodd minst 10 år i Norge.
  • Vertsfamilien kan bare ha én au pair om gangen.
  • Vertsfamilien må behandle au pairen som et familiemedlem.

Det gjennomføres ikke sjekk av vandel eller andre forhold hos verken familien eller au pairen når de søker seg plass på egen hånd.

– Kan ikke følge opp alle

Formidlingsbyråer som Atlantis krever i tillegg at familien fyller ut et skjema med informasjon om familien og barna, forventninger til jenta, informasjon om familien en ukeplan over arbeidsoppgavene og bilder av au pairens rom.

– Dette gjør vi for å ansvarliggjøre familien og «tvinge» dem til å reflektere over hva au pair-ordningen går ut på og hva det betyr å være vertsfamilie gjennom Atlantis, sier programkonsulent Thale Eggen i Atlantis til NRK.

Utover dette gjøres det ikke inngående bakgrunnssjekk av vertsfamiliene.

– Vi mener at UDI fraskriver seg sitt ansvar ved å legge ansvaret for en bakgrunnssjekk på byråene. Nå er det dessverre slik at de færreste au pairer blir formidlet gjennom byrå, så det at byråene holdes ansvarlige for dette er ikke noe som vil gagne flere enn ett par hundre, sier Eggen til NRK.

Den peruanske au pairen «Adek Vedder» havnet hos en alenefar og ble satt til å gjøre husarbeid mange timer om dagen.

NETT-TV: Peruanske «Adek Vedder» fikk en tøff start på au pair-tilværelsen i Norge.

Hun reagerer på at Atlantis heller ikke har fått en egen kontaktperson i UDI de kan forholde seg til, noe som ifølge Eggen vanskeliggjør samarbeidet.

– Vi har kontorer i Oslo, og det er praktisk umulig for oss å besøke alle familier. Vi har heller ikke mulighet til å holde informasjonsmøter i alle byer – noe det ville vært naturlig at UDI gjorde, sier Eggen.

Gir bistand

Når det dukker opp kritikkverdige forhold går byrået i dialog med familien og au pairen, og kan også videreformidle juridisk bistand til jentene gjennom JURK.

I «Adek Vedders» tilfelle ble hun hentet ut av vertshjemmet av Atlantis og politiet.
I slike tilfeller plasseres jentene i en alternativ boløsning til man finner en ny familie.

– Vi hjelper jentene med å ta kontakt med Jurk og politiet dersom det er nødvendig og vi rapporterer alltid til UDI. Familien vil ikke få au pair fra oss igjen, og vi tar også kontakt med Energy au pair og gir beskjed om hva som har skjedd og at vi har kommet frem til at den aktuelle familien ikke vil få au pair gjennom oss, sier Eggen.

UDI oppretter rådgivningstjeneste

Christine Wilberg

Christine Wilberg i UDI lover en rådgivningstjeneste i løpet av høsten.

Foto: Nora Lie/UDI

– UDIs oppgave er å behandle søknadene til de som ønsker å være au pairer og vi har ikke hjemmel for å innhente vandelsopplysninger hos politiet, sier assisterende direktør i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet Christine Wilberg til NRK.

Dette skjer uavhengig av om jenta har søkt opphold personlig eller gjennom et byrå.

UDI er nå i gang med å etablere en informasjons- og rådgivningstjeneste for au pairer for å forbedre oppfølgingen, forteller Wilberg.

– Denne nye tjenesten skal drives av en ideell organisasjon og er et av flere tiltak som har til formål å styrke kulturaspektet ved au pair-ordningen og forhindre at au pairer brukes til billig arbeidskraft, sier Wilberg.

UDI håper at denne tjenesten kan være på plass allerede i høst.

Vurderer karantene

I sommer ble et forslag til lovendring sendt ut på høring. I forslaget ligger det at man kan ilegge vertsfamilier som bryter reglene en karantene hvor de blir forhindret fra å ta til seg en au pair for en periode.

– UDI mener en slik sanksjonsmulighet kan bidra til å hindre ytterligere misbruk begått av vertsfamilier, sier Wilberg.

SISTE NYTT

Siste meldinger