- Bør kunne straffe arbeidsgivere økonomisk

Fellesforbundet mener at arbeidsgivere som ikke gjør nok for å redusere risikoen for sykefravær, bør kunne straffes økonomisk.

Arve Bakke er nestleiar i Fellesforbundet.
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Det skriver Fellesforbundets leder, Arve Bakke, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i dag.

Arbeidet med en ny avtale for inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, er i gang og partene er bedt om å komme med innspill og ideer.

Bakgrunnen er også at det høye sykefraværet her i landet er bekymringsfullt. Fellesforbundet mener at arbeidsgivere som gjør lite for å forebygge sykefravær blant sine ansatte bør kunne straffes for det.

– Spørsmålet er: Skal man kunne differensiere mellom de arbeidsgiverne som gjør en skikkelig innsats, eller skal man behandle alle likt? Vi mener at det vil kunne være mulig å skille, men det kan også være andre måter å behandle dette på, sier han.

– Enkelte gjør lite

Bakke sier at mange gjør mye for å hindre skader og sykdom, og det ville være galt å utvikle et system som straffer de bedriftene som gjør en ordentlig god innstas. Det kan jo også være at fraværet skyldes andre faktorer enn arbeidet eller arbeidsmiljøet, sier han til NRK.

– Men noen arbeidsgivere gjør lite og er likegyldige til fraværet. Vi må se på om det er mulig å utvikle et system der arbeidsgivere som ikke kan dokumentere at de har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for framtidig sykefravær, kan bli sterkere belastet, sier Bakke.

Kan gi økt motivasjon

Han sier at en slik ordning trolig vil kunne føre til økt motivasjon fra arbeidsgivers side til å ta arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på alvor.

Bakke understreker at han først og fremst ønsker en debatt rundt forslaget, og se på om det er en måte å tilnærme seg arbeidet med den nye IA-avtalen på.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger