- Visste ikke om hemmelig UD-mappe

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var ikke klar over at det hadde eksistert et hemmelig arkiv med opplysninger om UDs ansatte før det kom fram i mediene i dag. 

Støre
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

– For meg er dette nytt nå. Jeg har ikke vært klar over dette, sa Støre om det hemmelige arkivet under en pressekonferanse i Utenriksdepartementet torsdag.

LES OGSÅ: Mobbing i UD.

- Dette har vært en ordning som har blitt vurdert av jurister utenfor UD. Man har bedt om å få ordninger av det og det har vært i samsvar med norsk lov, la han til. 

Samtidig understreket utenriksministeren at han er stolt over arbeidsmiljøundersøkelsen som er gjennomført i departementet.

Bakgrunnen for undersøkelsen var en annen undersøkelse i fjor som viste at 8 prosent av de ansatte hadde følt seg mobbet på jobben.

Sensitiv informasjon

Støres uttalelse kommer etter at det ny rapport avdekket utskjelling, latterliggjøring og sabotasje i UD.

Rapporten avslørte også at det hadde eksistert et hemmelig arkiv med sensitive opplysninger om de ansatte i flere tiår.

Kun noen få toppembedsmenn hadde adgang til arkivet, som ble avviklet i fjor.

Kan ikke leve med

Nå vil Støre be utenriksråden og andre ledere gi mobbing-spørsmålet prioritet i tiden som kommer.

– Vi kan ikke leve med at opp mot 10 prosent som sier de opplever mobbing, sa han, og understreket at UD generelt er en meget attraktiv arbeidsplass for det store flertallet. Han trodde undersøkelsen ville vise seg nyttig både for UD og andre.

Rapporten om den siste undersøkelsen ble presentert for de ansatte i departementet onsdag. Rapporten baserer seg på resultatene av en spørreundersøkelse fra tre fokusgruppemøter og fra 15 dybdeintervjuer.

«Bevisst jævelskap» er en av beskrivelsene på mobbing i Utenriksdepartementet i rapporten, ifølge Aftenposten.

Lovlig

Støre sa han trengte mer tid før han kunne svare utførlig på spørsmål rundt det han kalte et «eget arkiv for sensitiv informasjon», men trodde ikke arkivet hadde vært ulovlig.

– Jeg har ingen grunn til å tro at utenriksdepartementet har hatt arkivførsel i strid med norsk lov, sa utenriksministeren.

Han forklarte at det i 2005 var blitt tatt en administrativ beslutning om å avvikle dette arkivet og at det i dag kun eksisterer ett personalarkiv i departementet. Det er imidlertid en viss usikkerhet om hva som skjedde med det hemmelige arkivet. Avviklingen av det hadde skjedd i 2005, delvis før og delvis etter at Støre overtok som utenriksminister.

Ifølge Støre, supplert av UDs kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten, er det gamle arkivet delvis makulert, delvis overført til dagens personalarkiv.

Nødvendig

Utenriksministeren understreket samtidig at det er nødt til å finnes sensitiv informasjon om UDs ansatte i arkivene også i framtiden. De ansatte utfører viktige oppgaver for Norge, delvis hjemme, delvis ute, og av og til på vanskelige oppdrag. UD har arbeidsgiveransvar for den enkelte i alle situasjoner og er avhengig av å ha gode opplysninger om den enkelte.

– Men det skal finnes ett arkiv, og alle ansatte skal orienteres om sine rettigheter i forhold til det, sa Støre.

Den hemmelige registreringen har foregått i flere tiår og ble først avviklet i fjor. Bare noen få, utvalgte toppembetsmenn visste om og hadde tilgang til arkivet, som blant annet skal ha inneholdt opplysninger om ansattes alkoholproblemer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger