Vil ikke gi asylsøkerforeldre nytt håp

– Vi ønsker ikke å gi forhåpninger til asylsøkerforeldre, slik at de trekker ut tiden i håp om at de skal få bli i Norge. Det sier justisminister Grete Faremo etter kritikken av at 450 asylbarn venter på å bli sendt ut av landet.

Justisminister Grete Faremo

– Vi kan ikke ha det slik at foreldre blir sittende i håp om at tiden skal gi dem opphold her i Norge, sier justisministeren.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Disse barna har havnet i en lei situasjon og livet deres er satt på vent. Det er foreldre som har ansvaret for sine barn. Selv om norske myndigheter må la hensynet til barnet veie tungt, må vi ha en tydelig politikk slik at det ikke skal bli fristende for andre foreldre å skyve barna foran seg for å få opphold, sier justisministeren.

Aps stortingsrepresentant Stine Renate Håheim, Arbeiderpartiet i Bergen og flere andre lokallag ber om at barnas saker blir satt på vent til stortingsmeldingen om barn på flukt kommer før sommeren. Denne stortingsmeldingen har vært utsatt flere ganger. Ap i Bergen krever også at asylbarn som har vært her i 3 år skal få bli.

Og partiets parlamentariske nestleder Martin Kolberg mener det er blitt krevende å forklare disse sakene ut fra et humanistisk synspunkt.

Vil ikke vente på ny Stortingsmelding

– Hvis vi stopper utsendelsen av asylsøkere som har fått avslag, er jeg redd vi får et større problem. Da vi lempet på regelverket i 2006, så vi en økning på 40 prosent i asylsøknadene etterpå. Og vi kan ikke ha det slik at noen foreldre sitter og nekter å la seg returnere og håper på at tiden skal gi dem opphold, sier Faremo.

Hun legger til at det ikke er aktuelt å sette sakene til disse 450 barna på vent inntil den nye Stortingsmeldingen kommer.

– Det kan være gode grunner til å justere dagens regelverk, men det er også gode grunner til å opprettholde det. Det skal vi diskutere nå. I mellomtiden må de som har fått avslag forlate Norge. Jeg er trygg på at sakene deres er blitt godt vurdert, sier Faremo.

Hun viser til at de som får avslag også har hatt anledning til å klage på vedtaket eller å be om en omgjøringsbegjæring.

– Må se helheten

Mange enkeltsaker har engasjert den siste tiden. Blant annet historien om ti år gamle palestinske Neda som skal sendes ut etter å ha bodd her i landet i ni år.

Faremo syns ikke det er vanskelig å forstå at disse sakene engasjerer.

– Jeg vil ikke karakterisere det valget noen foreldre gjør i slik tilfeller. I regjeringen må vi ta ansvaret for helheten. Når noen får bli, betyr det også at andre får avslag. Og vi forventer at de som har fått avslag, forlater landet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger