- Våre velgere fikk bra valuta

Kristin Halvorsen mener at de 8,8 prosentene som stemte SV ved forrige valg har fått bra uttelling.

Fattigdomspolitikk, Afghanistan, bankpolitikk og helse var blant temaene da SVs Kristin Halvorsen var siste person ut i partilederutspørringene i Politisk Kvarter på NRK P2 torsdag morgen.

NRKs valgsendinger i nett-TV

Halvorsen ble spurt om det faktum at SV er i en historisk situasjon, nemlig at de skal forsvare en regjeringsposisjon.

- Er det komfortabelt?, ville programleder Bjørn Bø vite.

- Vi er et samlet parti som står bak regjeringsdeltakelsen. Velgerne ser at de fikk mye ut av våre 8,8 prosents oppslutning ved forrige valg. Samtidig er vi utålmodige etter å komme i gang med en ny regjeringsperiode. Vi ser oss ikke tilbake men vil videre.

Vil ikke ha «høyreeksperimenter»

- Du høres ut som Gro Harlem Brundtland på 1990-tallet da hun ba om fortsatt stø kurs?

- Jo, men disse høyreeksperimentene som blir resultatet ved regjeringsskifte med støtte fra et sterkt Frp og Høyre er det ingen grunn til at vi skal gjennomgå. Vi har akkurat kommet oss gjennom en finanskrise som skyldes mangel på styring, og vi står overfor en klimakrise som krever veldig tydelige grep.

- Men dere rødgrønne har ikke klart å klargjøre hvordan dere kommer til å håndtere politikken rundt olje, miljø, rovdyr, skatt, Afghanistan og asyl?

- Men vi har fire år å vise til. Vi har klart å lage kompromisser og legge dem fram for Stortinget, så vi har en helt annen troverdighet. Velgerne skal velge to ting, både regjeringsalternativ og styrkeforholdet mellom partiene. Et sterkt SV vil sikre offensiv miljøprofil de neste årene og mer rettferdig fordeling.

Vil endre Afghanistan-politikk

Kristin Halvorsen sier at det fortsatt er et viktig standpunkt for SV å få de norske styrkene ut av Afghanistan.

- Det må være sånn at ett parti i den politiske debatten holder opp alle motforestillingene mot norsk deltakelse slik den er utformet nå. Det er veldig vanskelig å se for seg at den strategien vi har nå vil føre til varig fred i Afghanistan, sier SV-lederen.

- Hvor stort trykk legger SV på dette foran en eventuell ny regjeringsperiode?

- Det er en viktig sak for oss. Husk at vi har oppnådd utenrikspolitiske resultater i denne perioden. For eksempel e rde norske styrkene trukket ut av Irak. Vi er også ute av den styrken som var klart USA-ledet, altså Operation Enduring Freedom. Det er også sånn at den norske deltakelsen i Afghanistan er 50/50 militært og humanitært, mens den på verdensbasis er 11 ganger så mye på militær side.

- Vi avskaffer ikke primærstandpunkter

- Er ikke Norge er fanget i Afghanistan i kraft av å være NATO-medlem?

- Man setter ikke NATO-medlemskapet på spill om man skulle endre strategi i Afghanistan. Det er brukt milliarder på en krigføring som øker oppslutningen om Taliban. De styrkene som er der har for lite legitimitet, og vi ønsker å erstatte den NATO-styrken med en styrke som er mer sammensatt, sier Halvorsen.

- Stoltenberg har sagt at de har merket seg standpunktet til SVs landsmøte, men at engasjementet i Afghanistan fortsetter fordi Arbveiderpartiet og Senterpartiet vil det. Da er det vel klart hva SV må godta for å regjere videre?

- Vi avskaffer ikke våre primærstandpunkter fordi vi er i en regjeringssituasjon. Men jeg er erkjenner at dette er et standpunkt som SV står alene om. Likevel kommer det korsveier i neste fireårsperiode rundt situasjonen i Afghanistan, og det må være noen som er kritiske til dagens krigføring.

SISTE NYTT

Siste meldinger