- Utdanning og helsetjenester lider

- Verken skoletilbudet eller helsetjenestene i de minste norske kommunene er godt nok. Det mener helsedirektør Bjørn Inge Larsen og direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.

Petter Skarheim

Utdanningsdirektør Petter Skarheim mener elever i småkommuner lærer mindre, og etterlyser kommunesammenslåinger.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

De har gått sammen om et felles utspill, og mener det må kommunesammenslåinger til.

Skarheim sier at elever i småkommuner rett og slett lærer mindre.

Mangler kompetanse

- Vi ser at det er altfor mange små kommuner som ikke har den nødvendige kompetansen og den nødvendige kapasiteten til å drive skoler på en ordentlig måte, sier Skarheim.

Han mener det er grunn til å gå grundig gjennom kommunestrukturen og spørre hva som kreves av en skoleeier for å drive en god skole.

Rømskog kommune i Østfold er en av Norges minste. Den ligger like ved grensen til Sverige og har 700 innbyggere. Det er flere fordeler ved å være liten, mener rådmann Anne Kirsti Johnsen Boutera.

- Det finnes også smådriftsfordeler som dugnadsånd, kort vei fra leder til medarbeider og mellom innbyggerne og beslutningstagerne, mener hun.

Mer enn en tredel av norske kommuner har mindre enn 3000 innbyggere. Rådmannen i Rømskog sier det kan være ting småkommuner ikke får til.

Kan få hjelp

- Det er klart at det kan være en utfordring, men det er alttid hjelp å få, for eksempel veiledning gjennom fagnettverk og i de nettene som er over oss i offentlig forvaltning, mener hun.

Når det gjelder kommuner som Rømskog mener Helsedirektoratet at primærhelsetjenesten er svært sårbar, mens utdanningsdirektør Petter Skarheim mener småkommuner trenger sterkere fagmiljøer og bedre juridisk kompetanse for å drive skole i dag.

- Små kommuner har ofte en liten kommuneadministrasjon, og ikke nok kapasitet eller kompetanse til å støtte den relativt kompliserte virksomheten som skoledrift er. Derfor får skolene dårligere resultater og elevenes rettssikkehet blir dårligere ivaretatt, mener han.

SISTE NYTT

Siste meldinger