Hopp til innhold

- Uetisk forsøk med narkomane

Heroinmisbrukere i Oslo som sto i kø for å få metadon, ble i 2000 rekruttert til et forskingsprosjekt der halvparten skulle få legemiddelet Subutex og den andre halvparten narremedisin.

Subutex
Foto: MYCHELE DANIAU / AFP

- Den måten å rekruttere alvorlig syke til et forskningsprosjekt på, samsvarer ikke med forskningetiske kjøreregler, sier professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk.

Sier forsøket var forsvarlig

Professor Helge Waal som ledet studien, sier til forskningsmagasinet Apollon at forsøket var forsvarlig fordi Subutex-behandling var nesten ny i Norge på den tiden og ventelistene lange.

Professoren sier at studien gikk igjennom alle etiske instanser i 1999, og at alle spørsmålene som ble reist av etisk komité, ble besvart.

HØR: Subutex-studie uetisk

- Sov i timen

Allmennlege Joe Siri Ekgren i Oslo mener etisk komité sov i timen da de godkjente prosjektet ved Aker universitetssykehus.

Legen har sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet, Regional etisk komité og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han mener pasientene som fikk narremedisin, ble utsatt for livsfare.

AKTUELT NÅ