- Svært bekymret for asylbarna

Norge opplever en enorm økning i antall enslige mindreårige asylsøkere. Norsk Folkehjelp er nå svært bekymret for hva slags tilbud disse barna får.

Kriseløsning for Asylbarn
Foto: NRK

Norge opplever en enorm økning i antall enslige mindreårige asylsøkere. I første halvår kom over 420 enslige barn til landet, det er en tredobling i forhold til samme tid i fjor.

Pressesjefen til Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen, forteller at organisasjonen er svært bekymret for hva slags tilbud disse barna får.

- Som om de var våre barn

Mens enslige barn under 15 havner under barnevernets beskyttelse, havner barna mellom 15 og 18 år fremdeles på asylmottak, ofte uten noe spesielt tilbud.

Ivar Christiansen

Ivar Christiansen

Foto: NRK

Christiansen mener at forholden for de enslige mindreårige barna ikke er bra i dag, og at myndighetene må legge forholdene bedre til rette for dem.

- Vi må lære oss å tenke på de enslige mindreårige asylsøkerne som om de var våre egne barn, som om de var naboens barn. Da må sørge for at vi ikke skviser dem inn i overfylte mottak. Vi må også sørge for at de til enhver tid for leksehjelp, de må få et fullverdig fritidstilbud. De er ganske sikkert traumatisert, veldig mange av dem, og vi må gi dem et tilbud i forhold til det, sier Christiansen til NRK.

Bør profesjonaliseres

For å bedre tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere, foreslår Norsk Folkehjelp at vergetilbudet må profesjonaliseres. Alle under 18 som søker asyl i Norge, får oppnevnt en verge som skal være tilstede under første asylintervju.

- I dag er det ingen formell opplæring av vergene og dette medfører at det er tilfeldig om man får en verge som er bevisst sitt ansvar eller om man får en verge som bare er hyggelig, og ikke er seg sitt ansvar bevisst, sier Iver Christensen i Norsk Folkehjelp.

Nå foreslår Norsk Folkehjelp en nasjonal ordning som sikrer at alle enslige asylsøkere får et kvalitetssikret tilbud.

- Det er veldig viktig at vi får en nasjonal ordning slik at tilbudet over hele landet blir likt og slik at det kan kvalitetssikres og etterprøves, sier Christensen.

Vil dette bidra til at starten på livet i Norge blir bedre for de som kommer alene for å søke asyl?

- Det vil i hvert fall bety at vi gir dem den beste starten vi kan gi dem, og det må være vårt mål, sier Christensen.

- Strever mye

UDI sliter med den store strømmen med barn. Underdirektør i region og mottaksavdelingen, Marit Sjåstad, forteller at direktoratet jobber på spreng for å opprette nok mottaksplasser.

- Vi strever mye for tiden i forhold til raskt nok ha oppe de spesielt tilrettelagte mottakene for enslige mindreårige, sier Sjåstad til NRK.

Hør reportasjen fra ukeslutt:

Bekymret for asylbarna

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger