- Stamcellebehandling på Rikshospitalet

Rikshospitalet vil i løpet av kort tid tilby den same stamcellebehandlinga som Gunhild Stordalen har gått gjennom i Nederland, men berre for spesielt utvalde pasientar.

Klipp fra fredagens Skavlan.

VIDEO: Gunhild Stordalen om stamcellebehandling

Seksjonsleiar og overlege Inge Margrethe Gilboe ved revmatologisk avdeling på Rikshospitalet seier til NRK at avdelinga no er i dialog med leiinga om å kunne tilby denne behandlinga til utvalde pasientar.

– Prosessen er i gang og eg er positivt til at vi skal få gjennom dette. Eg håpar å kunne tilby behandlinga i løpet av våren i år, seier Gilboe.

Studie viser positiv effekt

Petter og Gunhild Stordalen

Gunhild Stordalen er gift med næringslivsleiaren Petter Stordalen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Behandlinga skal skje i samarbeid mellom revmatologisk- og hematologisk avdeling på Rikshospitalet. Ho seier at denne behandlinga er eit stort medisinsk framsteg, og at ein studie frå 2014 viser positiv effekt av stamcellebehandling.

– At Gunhild Stordalen har aktualisert denne sjukdomen og skapt blest rundt behandlinga er svært positivt. At ein no ser ut til å opne for å tilby behandlinga på Rikshospitalet er også ein konsekvens av det. Ho skal ha all ros for det, seier Inger Margrethe Gilboe.

Det var på Skavlan på NRK1 i kveld at legen og miljøaktivisten Gunhild Stordalen fortalde om sjukdomen og stamcellebehandlinga ho har gått gjennom i Nederland. Det starta med symptom som kunne vere belastingsskadar som følgje av mykje trening, men det viste seg å vere langt meir alvorleg.

«Systemisk sklerodermi»

Gunhild Stordalen på scenen under arendalsuka

Gunhild Stordalen er leiar i miljøorganisasjonen EAT.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Ho fekk etter kvart diagnosen «systemisk sklerodermi». Det er ein revmatisk sjukdom, ein bindevevssjukdom som rammar huda og organ som hjarte, lunge, nyre og tarm ved at bindevevet blir stivt og hardt.

Frå november i fjor til januar i år var Gunhild Stordalen innlagt på eit sjukehus i Utrecht i Nederland. Her fekk ho eksperimentell behandling, altså behandling som ikkje er ferdig utprøvd. Ho var oppteken av at det ikkje er snakk om alternativ behandling, dette er skulemedisin.

Stamceller vart teke ut av kroppen hennar og frosne ned. Deretter gjekk ho gjennom ein tøff cellegiftkur for å slå ut immunforsvaret. Til slutt vart stamcellene førte tilbake i kroppen, ein slags restart av systemet.

500 er ramma i Noreg

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk revmatikerforbund.

Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund er glad for at stamcellebehandling blir mogleg i Noreg.

Foto: Norsk revmatikerforbund

Gunhild Stordalen er glad for at Rikshospitalet no vil tilby denne behandlinga til norske pasientar. Sjukdomen er sjeldan, men like fullt er 500 menneske ramma her i landet. 20 prosent er ramma av den mest aggressive forma for sjukdomen, blant dei Gunhild Stordalen.

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Revmatikarforbund, er full av ros om innsatsen til Gunhild Stordalen.

– Måten Gunhild har stått fram og vore open om sjukdomen er helt fantastisk. All heider og ære til henne for at ho står fram i ein sårbar og vanskeleg periode, seier ho til NRK.

Ho meiner det er godt nytt at stamcellebehandlinga no skal prøvast ut her i landet.

– Tøff behandling

– Revmatiske sjukdomar er alvorlege og vanskelege og leve med, men dei får nesten inga merksemd blant helsepolitikarar eller forskarar. Det er gledeleg at ein no kan tilby denne behandlinga til fleire som treng det, seier ho, og legg til:

– Dette er ei veldig tøff behandling som nok ikkje alle kan få. Men for oss det er viktig at dette tilbodet blir tilgjengeleg for alle som kan få det av medisinske grunnar, uavhengig av kva midlar dei sjølve har.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger