- Skolen trenger bedre ledelse

- God ledelse er den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen, mener utvalget som har jobbet med tidsbruk i skolen.

Kirsti Kolle Grøndahl overleverer rapporten "Gode råd om bedre tidsbruk i skolen" til Kunnskapsminis

Kirsti Kolle Grøndahl overleverer rapporten 'Gode råd om bedre tidsbruk i skolen' til Kunnskapsministeren.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

- Det er for lite ledelse i norsk skole. Det gjelder både skoleledelse og klasseledelse. Derfor blir mantraet fra utvalget ledelse, ledelse, ledelse sier utvalgets leder Kirsti Kolle Grøndahl.

Det er for stort gap mellom hva lærerne ønsker å bruke tiden på og hva de faktisk
gjør, mener utvalget.

Kirsti Kolle Grøndahø overleverte i dag rapporten om tidsbruk i skolen til kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen med rapporten fra tidbruksutvalget.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

LES: Færre skoler under de rødgrønne

90 tiltak

Tidsbruksutvalget, som har vært ledet av fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, har gått gjennom hva lærerne bruker tid på i sin skolehverdag og foreslår 90 forslag til tiltak som vil føre til at lærerne får konsentrere seg om sine kjerneoppgaver; undervisning, vurdering og planlegging.

- Våre undersøkelser viser at lærerne ønsker å bruke mer av sin tid på undervisningsrelaterte oppgaver og faglig oppfølging av elevene, sier utvalgsleder Kirsti Kolle Grøndahl.

Utvalget mener mange av oppgavene som lærerne i dag utfører i skolen, tar for stor del av lærernes tid.

- Dette gjelder blant annet konfliktløsning, holde ro og orden, fellesmøter, dokumentasjon og rapportering, lokalt læreplanarbeid og praktiske oppgaver, sier Grøndahl.

Sentrale tiltak i rapporten er:

  • Mer tid til kjerneoppgaver.
  • Reformtretthet: antall handlingsplaner og strategier må reduseres.
  • Tydeligere regelverk
  • Tidligere innsats for elever med spesielle behov
  • Bedre kommunikasjon mellom skole og hjem.
  • Bedre lærerutdanning og kompetanseutvikling.

Mer tid til undervisning

Kunnskapsministeren er meget fornøyd med rapporten fra tidsbruksutvalget.

- Jeg vet at dette med tidsbruk er noe mange lærere er opptatt av. Alle som jobber med dette er enige om at man må frigjøre mer tid til læreres kontakt med elever, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Skolen og elevene fortjener at lærerne får bruke mer av sin tid til å undervise, vurdere elevene og planlegge undervisningen. Utvalget har levert mange viktige forslag for oppnå dette, sier Halvorsen.

Kunnskapsministeren lover forandringer basert på utvalgets forslag.

Kutt antall møter

- Vi skal innføre en tidstest når vi kommer på nye forslag og ideer. Det betyr at vi sender ideen ut etter å ha tenkt gjennom hva det krever av tid, og hvilke andre ting den fortrenger. Vi skal sette tidsfrister når ting skal avvikles. Skolen skal ikke måtte ta på seg alle mulige oppgaver. Og lovverket skal bli tydeligere. Det skal bli tydeligere hva vi forventer av lærererne, sier Halvorsen.

Kunnskapsministeren er enig i at god ledelse er den viktigste forutsetning for god tidsbruk.

- Derfor har vi blant annet satt i gang en ny, nasjonal rektorutdanning, sier Halvorsen.

Hun kom også med en oppfordring til skolene om å kutte i antall møter i skolen og å gjøre møtene mer effektive

- Skoleledere og lærere ved alle skoler bør sette seg ned og foreta en kritisk gjennomgang av alle møtene som avholdes. Hvilke møter er nødvendige og hvilke kan begrenses eller avvikles. Her kan det helt sikkert spares mye tid som kan brukes på en bedre måte, sier Kristin Halvorsen.

- Vi ønsker en skole som er levende opptatt av hele mennesket, legger Halvorsen til.

LES: Varslar kamp for grendaskulane

- Får ikke være lærere

Høyre mener mange lærere lider konklusjonen fra tidsbruksutvalget er nedslående og peker på en rekke områder der stadig mer av lærernes tid spises opp av byråkrati

- Tidsbrukutvalgets rapport viser at oppfølgingen av Kunnskapsløftet har sklidd ut under nåværende Regjering, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Hun etterlyser et engasjement hos statsråden for å løfte gode eksempler på skoler som lykkes i å skape en kultur for læring.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger