NRK Meny
Normal

- Sender ut barn urettmessig

Utlendingsdirektoratet sender asylsøkerbarn ut av Norge på feil grunnlag, mener norske fagmiljøer.

Barn på asylmottak
Foto: Arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

De medisinske metodene som UDI i flere år har brukt for å vurdere alderen på asylsøkere, har fått sterk kritikk. 

NRK har snakket med asyladvokater, barneverger, fagsjefer på asylmottak og psykologer. De norske fagmiljøene mener Utlendingsdirektoratet bruker alderstestene for å stemple barn som voksne.

Nå krever Norsk Organisajon for asylsøkere at UDI tar opp sakene på nytt.

Trodd i Østerrike

Afghaneren Haydar Ali Gunzari var 17 år da han kom til Norge. UDI hadde mistanke om at Haydar løy på alderen. Han ble alderstestet på Ullevål universitetssykehus med røntgen av hender og tenner.

Minoritetsspråklig
Foto: Ill.foto: / Scanpix

 

- De sa at jeg var mellom 19 og 25 år, sier Haydar.

Derfor ble han sendt ut av Norge og kom til Østerrike. Der ble han trodd og fikk opphold og skoletilbud.

- Østerrike har sluttet å bruke alderstesten lenger fordi metoden er for dårlig, forteller Heinz Fronek i paraplyorganisasjon Asylkoordination.

90 prosent av alle som oppgir å være barn, får opphold i Østerrike. I Norge har over 1100 påståtte barn vært gjennom røntgen- og tannundersøkelser de siste tre årene. Flertallet av dem vurderes til å være over 18 år.

Et grunnleggende prinsipp må være at barn skal behandles som barn

Rune Berglund Steen, NOAS

 - Betydelige feilmarginer

- Aldersfastsettelse er en vitenskap med en del mangler og med betydelige feilmarginer, sier fagsjef Rune Berglund Steen i NOAS..

Han mener at UDI feilaktig har stemplet mange barn som voksne etter at NOAS og Redd Barna har gjennomgått over 50 saker som UDI har hatt.

- Et grunnleggende prinsipp må være at barn skal behandles som barn og sikres grunnleggende stabilitet og trygghet. Her har det motsatte skjedd, sier han om Haydars tilfelle.

Frode Mortensen, UDI
Foto: BERIT ROALD / Scanpix

Nekter å bruke testen

Både Rikshospitalet og nå også Ullevål universitetssykehus nekter å gjøre alderstestene fordi de er for upålitelige.

Tiil tross for kritikken mener Utlendingsdirektoratet at testene er forsvarlige, og de kommer ikke til å gjenoppta saker, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Mortensen.

- Vår generelle tilnærming er at her skal vi være veldig forsiktige,  Vi skal bruke alderstestene på en forsiktig måte og utgangspunktet er at vi skal skille ut dem som er klart over 18 år, sier han.

 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger