Hopp til innhold

- Rettssikkerhet på billigsalg

Justisminister Knut Storberget får krass kritikk for forslaget om å kutte i juryordningen, slik at kriminelle skal kunne dømmes raskere og billigere.

Frode Sulland
Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

Advokat og leder av Forsvarergruppen av 1977, Frode Sulland, mener forslaget setter rettstryggheten i fare.

- Min reaksjon er at Storberget ser ut til å være villig til å selge rettssikkerhet på billigsalg. Det viktigste med en straffeprosessordning i de alvorligste straffesakene, er at man sikrer seg mot uriktige domfellelser. Juryordningen er den beste garanti mot dette.

Mindre kriminalitet

Regjeringen vil spare tid og penger ved å redusere dagens juryordning. Dersom justisminister Knut Storberget får det som han vil, må det foreligge en dom eller påstand på minst fire års fengsel for at en ankesak kan avgjøres av en jury. Slik kan forbrytere straffes og fengsles raskere, mener Storberget.

- Jeg er overbevist om at det gir mindre kriminalitet og en langt bedre prosess særlig for ofrene som utsettes for kriminalitet, sier han.

Juryen en syndebukk

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) sa i sin tid at han ville jobbe for å bevare juryordningen. Han mener Storberget angriper problemet i feil ende. - Det virker som om det er en statsråd her som mangler penger, og så blir juryen en syndebukk. Skal det gå raskere i norske domstoler, skal man få på plass en reform som rydder opp i tidsbruken i sivile saker

Cato S.
Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend

Et skritt i riktig retning

Cato Schiøtz, som er leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, hilser derimot Storbergets forslag velkommen. - Juryordningen bør avskaffes, fordi det er en lite tilfredsstillende side med juryordningen at man ikke får begrunnede avgjørelser. Dette er et skritt i riktig retning, mener Schiøtz.

 

 

 

 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger