- Renseanlegget et megaprosjekt

Stortingets energi- og miljøkomite fikk tirsdag klar beskjed om at fullskalarenseanlegget på Mongstad er et megaprosjekt, og et unikt anlegg også internasjonalt.

Terje Riis-Johansen

Terje Riis-Johansen forsvarte regjeringens Mongstad-utsettelse.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Både olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og ikke minst konserndirektør i Statoil ASA, Jon Arnt Jacobsen og administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, gjorde det klart i høringen i Stortinget at det derfor er nødvendig å bruke mer tid enn det som opprinnelig var forutsatt med start i 2014.

- Etter hvert som vi lærer mer, må vi være villige til å justere kurs. Det har vi gjort i vår, konkluderte statsråden.

Jacobsen sa at fullskalaanlegget er et nybrottsarbeid. Han slo fast at CO2-fangst er teknisk gjennomførbart, men at det er kostbart og krevende.

- Vi har jobbet systematisk siden 2006 med sikte på investeringsvedtak i 20102, men avklaringen tar lengre tid enn vi la til grunn i februar 2009. Derfor anbefaler masterplanen som vi presenterte i mars i år en ny plan. Det er ikke mangel på vilje, men utfordringene er store på mange områder, fortalte Jacobsen.

Les: - Lagring av CO2 er dødfødt

Les: Krever høring om Mongstad

– Vil vente til det blir «hyllevare»

Opposisjonen hadde tatt initiativet til høringen i energi- og miljøkomiteen, blant annet for å få klarhet i om regjeringen visste at et fullskala renseanlegg på Mongstad ikke lot seg gjennomføre innen fristene før Stortinget ble informert.

Leder i Venstre, Trine Skei Grande, mener det er åpenbart at regjeringen mangler vilje til CO2-rensing:

– I dagens høring i energi- og miljøkomiteen stilte en åpenbart dårlig forberedt Olje- og energiminister som unnlot å besvare en rekke kritiske spørsmål fra opposisjonen, sier Skei Grande. Hun mener håndteringen av denne saken reiser spørsmålet om det noen gang har vært hensikten å fullføre et fullskala anlegg på Mongstad eller om hele «månelandingen» utelukkende har blitt benyttet som en brekkstang for å få på plass et gasskraftverk med SV i regjering.

Også miljøvernorganisasjonen Bellona reagerer på at regjeringen vil utsette renseanlegget, men mener opposisjonen bør endre fokus i sin kritikk.

– Det er synd at opposisjonen bruker tiden på å grave i fortiden, når det viktigste momentet er at regjeringens begrunnelse for utsettelse ikke er sann, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Bellona mener, i motsetning til regjeringen, at det teknologisk sett ikke er noen grunn til utsettelse.

– Det er ingen fagmiljøer utenfor staten og Statoil som støtter deres vurderinger. Det er ingen eksterne som bekrefter historien om at dette er vanskelig, sa Holm under høringen.

Han tror utsettelsen skyldes et strategiskift.

– Regjeringen vil vente til dette i større grad blir hyllevare. Det skyldes politikernes aversjon mot å legge hodet på blokka og ta avgjørelser som innebærer risiko, sa Holm.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger