- PST tåkelegger avsløringer

– Det PST presenterte i dag om Aftenpostens avsløringer om falske basestasjoner i Oslo, ser jeg på som fullstendig tåkelegging av saken, sier Josef Noll, professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Informatikkprofessor Josef Knoll tror det har eksistert falske basestasjoner, og mener PSTs redegjørelse ikke besvarer forskernes spørsmål.

VIDEO: Professor Josef Noll stoler ikke på PSTs redegjørelse om mobilovervåkning.

Josef Noll er tilknyttet forskergruppen for trådløst nett og sikkerhet. Tidligere har han jobbet som gruppeleder i Telenor forskning, der han jobbet med utbygging av GMTS.

– Jeg vil påstå at jeg kan dette faget. Og opplysningene og svaret PST kom med i dag tilfredsstiller på ingen måte akademia, sa Josef Noll på Dagsnytt 18 i NRK i kveld.

– Klare svakheter

På en pressekonferanse tidligere i dag sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST) rett ut av Aftenposten ikke har avdekket falske basestasjoner i Oslo sentrum, og de påpekte de mener var klare svakheter med undersøkelsen.

– Konklusjonen på vår etterforskning er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjone , sa PST-sjef Benedikte Bjørnland på en pressekonferanse i Nydalen i Oslo.

Aftenposten skrev i desember i fjor at såkalte IMSI-fangere, som kan overvåke mobiltrafikk, var utplassert ved Stortinget, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Parkveien, Aker Brygge, Tjuvholmen og på Lysaker.

Post- og teletilsynet: – Kunne ikke avsløre falske basestasjoner

– En avledningsmanøver

PSTs etterforskningsleder Arnstein Jørgensen sa blant annet at de som har foretatt målingene og analysene for Aftenposten, ikke har hatt nok kunnskap til å vite hva som er normalbildet av mobilnettene i Oslo.

Josef Noll sier at han har gått gjennom det PST presenterte i dag.

– Jeg føler at dette er en avledningsmanøver, at de ikke vil komme til bunns i dette. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at det virkelig var falske basestasjoner Aftenposten fant. Selskapene Aftenposten har brukt er etter min mening veldig troverdige, sier professoren.

Josef Noll sier at han er bekymret for mobilsikkerheten i Norge.

PST startar etterforsking av falske basestasjonar

– Tas ikke på alvor

– Saken viser at ingen tar sikkerhet i mobilnettet på alvor. Jeg tror ikke vi får vite sannheten om dette. Det som har skjedd har skjedd. Men det som er viktigst er at vi i framtiden kan sette opp nettet slik at vi kan observere om det blir brukt falske basestasjoner, så er det mer interessant, sier Noll.

Redaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten sier at de står fast på det de har skrevet om det som høyst sannsynlig var ni falske basestasjoner i Oslo. Han håper PST legger fram bakgrunnsmaterialet for sin konklusjon.

Ingen har tidligere undersøkt falske basestasjoner

– Vi har publisert alle våre målinger, det burde være enkelt for PST å legge fram sine målinger, sier Hansen.

Det hører med til historien at Josef Noll har vært Aftenpostens rådgiver og ekspertkilde i forkant av Aftenpostens publisering av sakene om de falske basestasjonene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger