- Politistudentene stiller helt urimelige krav

Politistudentene har ingen grunn til å klage selv om de ikke får fast jobb rett etter studiene, mener BI-professor. – De kan jo ta seg jobb i forsikringsbransjen.

POLITISTUDENTER UTDELING AV VITNEMÅL

Det var 424 studenter i avgangskullet ved Politihøgskolen i år. Kun 14 har hittil fått fast jobb, viser en undersøkelse der 83 prosent deltok (arkivfoto).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Petter Gottschalk

Petter Gottschalk ved BI synes ikke synd på politistudentene som ikke får jobb med en gang.

Foto: NRK
Arne Johannessen

Arne Johannessen mener regjeringen skylder politistudentene en jobb å gå til.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Professor Petter Gottschalk ser ingen problemer med at bare 14 av de 424 som gikk ut av Politihøgskolen i sommer har fått fast stilling.

–Det å forvente fast jobb med en gang er helt urimelig, sier han til NRK.no.

Krangler om jobber

En spørreundersøkelse i regi av Politiets Fellesforbund viser at nesten ingen av de som mottok eksamensbevisene i juni har fått tilbud om fast stilling, skriver VG.

14 har fått fast jobb, 93 har sommervikariater mens resten er uten arbeid eller jobber med noe helt annet.

Mens Politiets Fellesforbund slår alarm og krever jobber til alle, avfeier Gottschalk kravet fra fagforeningen som gammeldags.

– Politihøgskolen er ingen etatskole lenger, men en vitenskapelig høgskole som gir en bachelorgrad.

– De får en utdanning som trengs andre steder også, som i forsikringsbransjen eller i privat vakthold, sier Gottschalk.

Professoren har forsket mye på IT-bruk og ledelse i politiet, og mener etaten trenger bedre kommunikasjonsløsninger og mer effektive arbeidsformer framfor flere kvinner og menn i uniform.

Beskylder Storberget for løftebrudd

– Gottschalk opererer jo fra en annen planet enn de fleste andre, svarer Arne Johannessen, lederen av Politiets Fellesforbund.

Han hevder Gottschalk er påfallende alene om å mene at det er nok politifolk i Norge. Fagforeningslederen understreker at det er bred politisk enighet om at antall polititjenestemenn må opp.

Målet er to politifolk per tusen innbyggere innen 2020.

Ifølge Johannessen betyr det at det må opprettes 300 nye stillinger hvert år.

Han mener regjeringen, med Justisminister Knut Storberget i spissen, fossror bort fra egne politiske målsettinger når de ikke oppretter nok stillinger til nyutdannede politistudenter.

Siden 2008 har regjeringen jevnt og trutt økt inntaket til Politihøgskolen.

– Og det er jo et glimrende grep. Men da er det så enkelt at alle må ha en stilling i etaten etterpå, sier Johannessen.

Lover ingenting

Justisminister Knut Storberget har gjentatte ganger slått tilbake mot argumentasjonen fra Politiets Fellesforbund.

Arbeiderpartipolitikeren er krysstallklar på at eksamenspapirer fra Politihøgskolen ikke garanterer fast jobb i staten.

- De nyutdannede skal fylle stillingene som blir ledige etter hvert som polititjenestemenn går av med pensjon i løpet av året, sier Storberget til VG

Samtidig viser tall fra Politidirektoratet (POD) at nesten alle får jobb i politiet etter hvert. De siste fem årene har mellom 93,8 og 95,6 prosent av studentene fått jobb i etaten, opplyser POD.

Direktoratet opplyser overfor NRK.no at 60 prosent av årets kull hadde fast jobb eller sommerjobb i politiet allerede to uker etter at de mottok vitnemålet.

Men sommerjobb gjelder ikke, mener Arne Johannessen.

– Sommerjobber gir ikke flere politifolk på sikt, sier han.

Han medgir samtidig at nyutdannede politifolk er langt fra de eneste offentlige ansatte som ikke går rett fra studier til fast jobb.

En undersøkelse fagforeningen Sykepleierforbundet gjennomførte i 2010 viste at kun 12,4 prosent av ferske sykepleiere hadde mottatt tilbud om fast fullstilling rett etter utdannelsen.

Politistøtte fra opposisjonen

Arne Johannessen mener politistudenter står i en særstilling fordi Politihøgskolen er underlagt Justisdepartementet.

– Opptaket er politisk styrt, sier han.
– Da må vi forvente jobb til alle.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen i Venstre.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX
Andre Oktay Dahl

André Okray Dahl i Høyre.

Foto: NRK
Per Sandberg

Per Sandberg i Frp.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Han får støtte fra opposisjonen på Stortinget. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener det er håpløst at regjeringen ikke klarer å opprette nok stillinger.

– I vårt alternative budsjett hadde vi lagt inn 300 nye politistillinger. Nå må justisministeren rydde opp.

Også justispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl, mener det er for dårlig at bare 14 har fått fast jobb så langt.

–Vi mener at vi er kraftig på etterskudd, sier han til NRK.no.

Ifølge VG er polititettheten i Norge på vei nedover. Mens Norge hadde 1,76 polititjenestemenn per tusen innbyggere for tre år siden er tallet nå 1,66.

– Storberget erkjenner at han ikke når målet og dreier retorikken, hevder høyrepolitikeren.

Han skjønner godt at politistudentene føler seg lurt, og synes det er et dårlig argument at de som ikke får jobb i politiet kan søke arbeid i privat sektor.

– Jeg skjønner godt at blårussen har lyst på deres kompetanse, men det er dårlig anvendte samfunnsressurser.

Per Sandberg, Fremskrittspartiets nestleder, er enig. For å sikre alle politistudenter jobb ønsker han å innføre en jobbgaranti for politistudenter.

Dermed ønsker Frp at Politihøgskolen går tilbake til å bli en ren etatskole der studentene plikter å jobbe i politiet etter endt utdannelse.

– Og vi vil ikke ha noe pc-politi, målet vårt er flere politifolk ut i gatene, sier Sandberg.

SISTE NYTT

Siste meldinger