Hopp til innhold

- Pasienter bør få økt klagerett

Pasienter bør ha mulighet til å klage på helsepersonell og få klagen behandlet i to instanser, mener pasientombudet i Oslo.

 

Lege og pasient
Foto: Keilen, Berit / Berit Keilen, Scanpix

Hvis du mener du er blitt feilbehandlet eller ikke har fått forsvarlig behandling, kan du be helsetilsynet i fylket om å vurdere saken.

Helsetilsynet i fylket kan da avgjøre om de vil sende saken videre til Statens helsetilsyn, som kan vedta reaksjoner.

 

 

Helsepersonell kan klage avgjørelsene fra helsetilsynet inn for helsepersonellnemnda. Men pasienter spiller ikke noen rolle i prosessen.

Det vil pasientombudet i Oslo, Petter Holm, ha slutt på.

Bare varsler

- Pasient og pårørerende blir kun betraktet som en varsler, og ikke som en part i saken. Det er en uheldig rettstilstand, mener han.

Statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at departementet holder på å gjennomgå hele helse- og sosiallovgivningen. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet av neste år:

- Dette er et spørsmål som det er veldig relevant å stille. I løpet av gjennomgangen vil vi også se på tilsyns- og klageordningen, sier Harsvik.

Bevisst valg

President i Den norske lægeforening, Torunn Janbu, mener imidlertid at det var et bevisst valg at man laget egne ordninger for å ivareta pasientenes rettssikkerhet, bl.a. gjennom Norsk pasientskadeerstatning:

- I dette systemet har man lagt økonomien, og det er her pasientene eventuelt kan få erstatning, sier Janbu..

Hun mener det viktigste målet med klageordningen i Statens helsetilsyn er å lære av feil som begås.

 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger