– Noen har nok gitt oss litt opp

Når det kommer flere saker inn enn politiet har ressurser til å etterforske, må det prioriteres beinhardt, sier Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund.

Sigve Bolstad

Nestleder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad er ikke overrasket over henleggelsestallene.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

NRK kunne i dag fortelle at politiet i fjor henla over 3000 saker hvor gjerningsmannen er kjent, på grunn av ressursmangel.

I 2009 var «manglende saksbehandlingskapasitet» årsaken til at politiet henla 3096 saker, til tross for at en spesiell person var anmeldt for forbrytelsen.

– Må prioritere beinhardt

Selv om de fornærmede gir politiet overvåkingsbilder, registreringsnummer på bilen eller andre identifiserende opplysninger, blir likevel mange av sakene henlagt fordi politiet ikke har tid til å etterforske dem.

Nestleder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad er ikke overrasket over tallene fra Riksadvokaten:

– Dette er noe vi ser hver dag. Politiet må prioritere beinhardt innenfor de ressursene vi har, og dette er en naturlig konsekvens av misforholdet, sier Bolstad til NRK.

– Når ikke over alt

Han sier tallene viser at man står overfor en presset politi- og lensmannsetat som daglig må vurdere saksbunkene før de vokser over hodene på dem.

– Hvis du får inn 10 saker hver dag og klarer å etterforske fem, så vil saksbunken øke med fem hver dag. Da må man vurdere dem i forhold til hva som er minst alvorlig og mest ressurskrevende, sier Bolstad som forstår at situasjonen kan føre til at folk mister tilliten til politiet.

– Noen har nok gitt oss litt opp, men de fleste tenker nok at vi gjør så godt vi kan innenfor de rammene vi har. Vi når dessverre ikke over alt, sier Bolstad.

Årsaker til at saker med anmeldt person henlegges

 

Antall avgjørelser 2010

Bevisets stilling

35.666

Intet straffbart forhold

  4666

Manglende saksbehandlingskapasitet

  3346

Mistenkte var under 15 år

  2688

Ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold

  2594

Tvil om gjerningspersonens tilregnelighet

  2080

Påtalebegjæringen trukket tilbake

  1386

Gyldig påtalebegjæring mangler

  1169

Andre lovbestemte grunner

  1126

Anmeldtes forhold ikke straffbart

  1119

– Trenger mer ressurser og verktøy

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud sier til NRK i dag at politiet ikke først og fremst trenger flere verktøy, som Datalagringsdirektivet, men må få økt rene etterforskningsressurser.

Ja takk, begge deler, sier polititillitsvalgt Sigve Bolstad.

– Vi må ha en kombinasjon av begge deler. Folk reagerer på at politihelikopteret står på bakken og etterlyser mer synlig politi i gatene. Men vi må prioritere innenfor rammene som politikerne har lagt.

NRK har i dag vært i kontakt med Justisdepartementet, men der har ingen mulighet til å kommentere saken.

Politidirektoratet ønsker heller ikke å kommentere tallene og henviser til de ulike politidistriktene å gjøre rede for sine prioriteringer.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger