- Nei til Frp-samarbeid

Martin Kolberg høstet stormende applaus på Aps landsmøte i dag da han gjorde Frp til hovedmotstander i den kommende kommunevalgkampen.

Arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Arbeiderpartiets partisekretær ba også kommunepartiene om å la være å samarbeide med Fremskrittspartiet etter valget, og oppfordret de lokale partilagene om å videreføre det rød-grønne regjeringssamarbeidet lokalt.

Åpner for andre samarbeid

- Det er politisk høyst unaturlig å ha noe som helst med Fremskrittspartiet å gjøre, sa Kolberg, og mente at et slikt samarbeid vil bidra til å "hvitvaske" Fremskrittspartiets politikk.

Han anklaget Fremskrittspartiet for å være det mest sentralistiske av alle norske partier, og hevdet at det ønsker å overføre de tyngste oppgavene fra kommunene til staten og det statlige byråkratiet.

Kolberg sa at det for han personlig er viktig at Arbeiderpartiet tar et oppgjør med Fremskrittspartiet nå, "slik at vi ettertid slipper å tenke på at vi ikke tok et oppgjør med Frp tidsnok", sa han.

Han åpnet også for lokalt samarbeid med Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre etter valget.Men sa at regjeringssamarbeidet forplikter, og at det for Arbeiderpartiet er viktig å velge samabeidspartnere som prioriterer fellesskapet.

365.000 innvadrere

Kolberg minnet om at vi nå har 365.000 innvandrere i Norge.

-Vi kan ikke tillalte at det vokser fram en ny underklasse fra innvandrermiljøene, sa Kolberg. Han ba delegatene om å virkeliggjøre slagordet om at "alle skal med" også for våre nye landsmenn.

Han sa at Arbeiderpartiet vil ta ledelsen i innvandringspolitikken, men understreket at partiet også vil ta opp kampen mot reaksjonære strømninger i innvandringsmiljøene. og kjempe for innvandringskvinnenes rett.

Saker i valgkampen

Foruten klima og miljøspørsmålene, som var en hovedsak for partiets leder Jens Stoltenberg under åpningen av landsmøtet torsdag, pekte partisekretæren på skole, omsorg, helse, barnehagedekning og kamp mot et tøffere arbeidsliv som viktige områder for Arbeiderpartriet i valgkampen.

Partiet stiller rene lister i 422 av landets 431 kommuner. Det er det høyste tallet noen gang i Arbeiderpartiets 120-årige historie.

Det er kun i 2 små kommuner at partiet ikke er representert.

Partiet har også et godt stykke på veg oppfylt kravet om 50 prosent kvotering på listene,og i Sogn og Fjordane er kvoteringen gjennonført helt ut på alle lister.

Fikk klem fra fagbevegelsen

Partisekretæren tok også det faglig-politiske samarbeidet med LO i sterkt forsvar. Han sa at angrep på dette samarbeidet er et angrep på norske arbeidstagere.

- Faglig politikk skaper likhetsamfunnet, sa Kolberg og gjentok sin hamring fra forrige landsmøte med "Fagbevegelsen, fagbevegelsen fagbevegelsen" til stor applaus fra salen.

For dette fikk han en skikkelig klem da han forlot podiet, ikke fra Jens Stoltenberg, men fra den nyvalgte LO-lederen Roar Flåthen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger