- Meir godstrafikk må over på bane

– Meir av godstrafikken må over på jernbane før ei ny jernbane står klar mot Europa, seier statssekretær i Samferdsledepartementet, John-Ragnar Aarset (H).

Godstog

Politikarane meiner at meir godstransport må over på bane, men likevel tek lastebilar over stadig meir av godstrafikken.

Foto: Leif Johnny Olestad

Det er ei kjensgjerning at stadig mindre gods blir transportert med tog her i landet, og stadig meir går med lastebil. Det politiske målet er at det i stadig større grad skal nyttast klimavenlege tog eller skip.

John-Ragnar Aarset

– Vi er utolmodige, seier statssekretær John-Ragnar Aarset (H).

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

John Ragnar Aarset meiner at det er nødvendig å gi godstoga større prioritet på dei eksisterande jernbanelinene. Det vil gå minst 20 år før ny jernbaneline er bygd frå Halden i Østfold til Göteborg.

– Klimavenleg godstrafikk

Regjeringa vil gjerne få til ein meir klimavenleg godstrafikk, men slit med å få det til.

– Vi er utolmodige og vi vil finne løysingar. Det må vi gjere i fellesskap både politikarar, Jernbaneverket og godsnæringa, seier Aarset til NRK.

Stian Berger Røsland

– Vi har ambisiøse klimamål, seier byrådsleiar i Oslo, Stian Berger Røsland (H).

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Byrådsleiar i Oslo, Steinar Berger Røsland, seier at hovudstaden er blant pådrivarane for ei endring, fordi dei merkar på kroppen den auka lastebiltrafikken.

LES OGSÅ: Mindre frakt med godstog = 60.000 flere turer med vogntog

LES OGSÅ: Vil doble godstrafikken

– Ambisiøse klimamål

– Det er heilt nødvendig for oss å få meir gods over på bane for at vi skal kunne nå dei ambisiøse klimamåla vi har. Vi har ein betydeleg vekst i trafikken på vegane, seier han.

LES OGSÅ: Vil ha jernbane over Svinesund

LES OGSÅ: Kjemper for godstog på Raumabanen

SISTE NYTT

Siste meldinger