Hopp til innhold

- Meget alvorlig og betenkelig

Fagforeningene som representerer de ansatte i departemene, ser meget alvorlig på den ulovlige overvåkningssaken.

Regjeringskvartalet

REGJERINGSKVARTALET: Forsvarets sikkerhetstjeneste kan ha drevet ulovlig overvåkning av regjeringen og flere tusen ansatte i departementene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Kripos etterforsker om Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) kan ha bedrevet ulovlig overvåkning av trafikken på datalinjene, som tilhører departementene og Statsministerens kontor.

- Det er totalt uakseptabelt med ulovlig overvåkning, sier hovedkasserer Tone Rønoldtangen i Norsk Tjenestemannslag.

Tone Rønåldtangen, Hovedkasserer i Norsk Tjenestemannslag

Tone Rønåldtangen, hovedkasserer i Norsk Tjenestemannslag.

Foto: NTL

Svært mange departementsansatte har medlemskap i Norsk Tjenestemannslag, som er et medlemsforbund i LO.

LES OGSÅ: Kan ha overvåket samtlige statsråder

Meget alvorlig

Tone Rønoldtangen har vanskeligheter for å begripe hvorfor forsvarstjenesten ulovlig skal ha overvåket blant annet statsministerens datatrafikk, men hun tror uansett ikke at det er iverksatt fra høyere hold i Forsvaret.

Hun synes det er meget alvorlig hvis en ulovlig overvåkning har skjedd, men at det er vanskelig å si noe konkret før etterforskningen er gjennomført.

- Det er nesten så en ikke tror sine egne ører at det skjer i dagens Norge. Kanskje det kan ha vært noen overivrige tjenestemenn, legger Rønoldtangen til.

LES OGSÅ: Kripos: – Vet ikke om det har skjedd noe straffbart

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Tore Eugen Kvalheim. leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Kan ikke overvåke uten varsel

Mange departemantsansatte har medlemskap i Parat - en arbeidstakerorganisasjon, som er tilsluttet hovedorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

LES OGSÅ: Kan ha overvåket statsministeren

Leder i YS, Tore Eugen Kvalheim, mener at vær-varsom-prinsippet i samfunnet bør gjelde i denne situasjonen.

Han sier at arbeidsgiver har et eierforhold til de verktøyene de benytter seg av. Men det innebærer ikke at de har lov til å overvåke sine ansatte uten at de er informert.

- Det er meget alvorlig og betenkelig dersom påstandene om ulovlig overvåkning av de departementsansatte, som har fremkommet i mediene, stemmer med virkeligheten, sier Kvalheim.

- Kan svekke troverdigheten til forsvaret

Kvalheim mener at situasjoen er ekstra ille fordi den ulovlige overvåkningen kan ha blitt gjort av en etat uten et arbeidsforhold til den overvåkede.

- Da burde det foreligge særskilte regler for å overvåke, sier han.

LES OGSÅ: Stoltenberg taus om avlyttingen

Kvalheim vil ikke spekulere i hva som kan være grunnen til at forsvarets sikkerhetstjeneste, kan ha overvåket datatrafikken til departementene uten hjemmel.

Egil Andre Aas, nestleder i Norges Offiserforbund

Egil Andre Aas, nestleder i Norges Offiserforbund.

Foto: Norges Offiserforbund

- Det kan dreie seg om alvorlig innblanding, som kan svekke troverdigheten til forsvaret i folks øyne, og minne oss om regimer som vi ikke ønsker å sammenligne oss med, legger han til.

- Må foreligge et spesielt grunnlag

Egil Andre Aas, nestleder i Norges Offiserforbund, sier at de har diskutert nyheten internt, som smalt i går om at Kripos etterforsker Forsvarets sikkerhetstjenste (FOST) for ulovlig overvåkning av samtlige statsråder .

- Dersom det er hold i påstanden, har vi ikke noe til overs for dette, sier Aas.

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, sier at en del av de departementsansatte har medlemskap i medlemsforeningene Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomenes Fagforening.

Knut Aaarbakke

Knut Aarbakke, leder i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Han vil ikke spekulere i påstandene om hva som kan være årsaken til den påståtte, ulovlige overvåkningen, men ser alvorlig på det om det har skjedd.

- Jeg synes det er veldig alvorlig dersom en overvåkning uten grunnlag og hjemmel har funnet sted, sier Aarbakke.

Han er av den oppfatning at det må foreligge et spesielt grunnlag for at den type kommunikasjon skal overvåkes.

- Akademikerne kan ha mange berørte departemensansatte og kommer til å følge opp saken overfor myndighetene dersom påstandene stemmer. Vi vil da eventuelt etterspørre tiltak som kan forhindre slike aktiviteter i fremtiden, legger han til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ