– Må bli flinkere til å sikre spor

Hittil har den nye voldtektsgruppen til Kripos vært involvert i etterforskningen av 50 voldtektssaker i Norge. De mener at politidistriktene er for dårlige til å tidlig sikre spor i voldtektssaker.

Voldtekt Oslo

Voldtektsgruppen i Kripos sier politidistriktene har forbedringspotensiale når det kommer til tidlig sporsikring i voldtektssaker.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

I 2011 er det så langt registrert 929 anmeldelser på voldtekt her til lands. Alle anmeldelsene havner i et nasjonalt register hos Kripos.

Etter Lommemann-saken ble politiet kritisert for manglende kommunikasjon mellom distriktene, og NOU-en pekte på svakheter i politidistriktene med å identifisere serieovergripere.

Som et svar på dette opprettet Kripos en voldtektsgruppe som i snart et år har jobbet med å identifisere serieovergripere.

De går systematisk gjennom alle voldtektsanmeldelser i Norge, og skal bidra til at norsk politi blir flinkere til å løse sedelighetssaker.

– Må bli flinkere til å sikre spor

Cecilie Lilaas-Skari

Leder i voldtektsgruppen i Kripos, Cecilie Lilaas-Skari,

Fortsatt mener voldtektsgruppen i Kripos at politidistriktene har en vei å gå når det det kommer til å løse voldtektssaker.

De har et forbedringspotensiale når det kommer til å sikre spor tidlig i etterforskningen, sier lederen i voldtektsgruppen.

– Politidistriktene har fortsatt en jobb å gjøre for å heve kvaliteten på denne type saker. Vi ser at det er et behov for tidlig sporsikring, sier leder i voldtektsgruppen, Cecilie Lilaas-Skari til NRK.no.

Kriposgruppen overtok nylig etterforskningsansvaret på voldtekten på Hellerud i Oslo. En gruppe som består av analytikere, etterettere, og krimteknikere jobber nå med saken.

– Variasjon på hvordan de håndterer sakene

Voldtektsgruppen har et nasjonalt register over voldtektsanmeldelser, der de mottar anmeldelsene automatisk fra distriktene. Hittil har den nye voldtektsgruppen til Kripos vært involvert i etterforskningen av 50 voldtektssaker i Norge.

– Ved å gå igjennom anmeldelsene har vi ved flere anledninger funnet likhetstrekk, og sett interessante koblinger. Vi har gitt det videre til politidistriktene slik at de kan jobbe med nye opplysninger, sier Lilaas-Skari.

Hun mener distriktspolitet har et forbedringspotensiale når det kommer til sedelighetssaker.

– Det er vårt ansvar å understøtte distriktene, og vi ser en variasjon på hvordan politidistriktene håndterer initialfasen, legger hun til.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger