- Må lære norsk for å få hjelp

Nesten alle Fremskrittspartiets velgere mener kravene til innvandrere for at de skal motta offentlig støtte i Norge, må skjerpes.

Innvandrere
Foto: Johansen, Erik / Scanpix

I en fersk undersøkelse gjort for NRK, svarer hele 91 prosent av Frp-velgerne at de er delvis eller helt enige i et krav om at innvandrere må være villig til å lære seg norsk for å motta offentlig støtte i Norge.

Bare to prosent av Frp-velgerne er helt uenige i kravet.

Frp-velgere om innvandrere må være villig til å lære norsk for å motta offentlig støtte:

Totalt

Mann

Kvinne

Helt uenig

3 %

3 %

3 %

Delvis uenig

2 %

2 %

1 %

Verken uenig eller enig

4 %

4 %

3 %

Delvis enig

10 %

12 %

7 %

Helt enig

81 %

79 %

86 %

For rundt en måned siden la nestformann i Frp og leder av partiets programkomité, Per Sandberg, frem et forslag til at det skal bli vanskeligere for innvandrerfamilier å få kontantstøtte.

NETT-TV: - Kan de ikke norsk, blir det nei

- Det første kravet vi må stille, er at foreldrene kan bekrefte at de snakker norsk og kjenner norske samfunnsforhold, sa Sandberg til NRK da.

- Og hvis de ikke kan det?

- Da blir det nei til søknaden om kontantstøtte, men da får de tilbud om barnehage i stedet. På grunn av manglende integrering er vi nødt til å foreta disse grepene.

I NRKs undersøkelse ser det altså ut til at så godt som alle partiets velgere sier seg enige i tiltaket. Det er særlig kvinner og velgerne fra 40 år og oppover som gir sin fulle støtte til tiltaket.

- Umenneskelig

Leder for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, mener et slikt krav er urimelig.

- Det finnes mange tilfeller der folk av sosiale og helsemessige årsaker ikke er i stand til å gå igang med språkundervisning med en gang. Det går ikke an å stille et slikt stort felleskrav til alle innvandrere, det er umenneskelig.

- Offentlig støtte handler jo om at du trenger hjelp og ikke klarer deg selv, sier Partapuoli, som etterlyser undervisning i norsk på asylmottakene.

- For de som kommer hit, ønsker å lære seg norsk og vet at det er inngangsnøkkelen til å klare seg selv.

Innvandring viktigst for partivalget

Frp-velgerne trekker frem innvandring som den aller viktigste saken for deres partivalg. 21 prosent peker på dette som det viktigste, mens skatt og avgift er den saken som trekkes frem som nest viktigst, 13 prosent peker på dette.

SISTE NYTT

Siste meldinger