Hopp til innhold

- Må ha lengre kjøreopplæring

– Det er åpenbart behov for å setje inn tiltak når ulukkesrisikoen for ferske bilistar er fem til seks gonger høgare enn dei andre bilistane.

Video Leif N. Olsen i Morgennytt 14.12.2010

SE VIDEO: Leif N. Olsen om unge fartssyndere.

Det seier advokat i Autoristerte Trafikkskolers Landsforbund, Leif N. Olsen etter å ha sett oversikten over dei verste fotoboksavsløringane i Norge så langt i år.

For brå overgang

- Det er ein openbar mangel med opplæringa vår. Den brå overgangen frå opplæring under kontroll til full fridom den dagen du har fått «lappen» blir for sterk for mange unge.

– Vi må sjå på ein mjukare overgang, kanskje ein lengre overgang på to år, og sette dette inn i ei pedagogisk opplæring over to år, sier Olsen.

Dødstala for bilistar går ikkje ned

Olsen har bakgrunn både som UP-sjef og leiar i Trygg Trafikk. Han meiner dei som ikkje kan innrette seg i trafikken og stadig blir tatt, må følgjast opp på ein helt annan møte i ei prøvetid etter at dei har fått førarkortet.

– Det er nedgang i talet på dødsfall i trafikken generelt og i alle andre grupper enn bilførere. Men talet på bilførarar som mister livet i trafikken er konstant. Dette må vi gjera noko med, seier Olsen.

20 prosent mellom 18 og 25 år

Av dei over 200 som blir drepne i trafikken kvart år, er unge overrepresentert, ifølgje UP-sjef Runar Karlsen.

Over 20 prosent er unge mellom 18 og 25 år.

– Dette er bare sju prosent av alle kjørende, så dei unge er veldig overrepresentert, seier Runar Karlsen.

Sjef i utrykningspolitiet Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Karlsen mener mye av den høge farten handler om ungdommeleg overmot, manglande risikovurdering og ikkje minst avgrensa kjøreferdigheiter.

– Det er også mykje rus med i denne gruppa, seier UP-sjefen.

Ferske bak rattet

Erfaringene som Utrykningspolitiet (UP) har gjort i samband med kontrollvirksomheten på veiene, er at dei som står for dei høgaste fartsovertredelsene er dei unge som nett har fylt 18 år og fått førarkort.

– Det blir en merkbar reduksjon etter kvart som alderen øker. Det er med andre ord færre og færre overtredere desto høgare alderen blir, seier Runar Karlsen.

UP-sjefen har inga god oppskrift på korleis dette kan forebyggjast. Han heller mest til kommunikasjon på dei unges eigne premissar og nivå.

– Vi har ei ungdomssatsing i startfasen og kommer på nyåret til å ta i bruk Facebook for å nå dei unge, seier Karlsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger