- Må få komme hjem til barna

- Den utviste småbarnsfaren Selim Molliqaj må få komme tilbake til Norge, mener Kristelig Folkeparti (KrF).

Sulejman Mollqaj
Foto: Hans erik Weiby / NRK

Partiet mener saken der en far er utvist til Kosovo, mens resten av familien får bli i Norge, er urimelig.

LES OGSÅ: - Utvist fordi han vil være pappa

- Utvisningsvedtaket i denne saken bør endres. Her har ikke barnekonvensjonen blitt fulgt, og det er et tydelig eksempel på at man ikke har tatt hensynet til barna. Derimot er det voksenhensynet som ligger til grunn for avgjørelsen, sier KrFs Knut Arild Hareide til NRK.

Video nsps_upload_2009_2_27_13_20_19_727.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Ønsker pappa hjem

Brudd på barnekonvensjon

I 2003 ble Selim Molliqaj kastet ut av Norge og sendt tilbake til Kosovo.Han hadde glemt å fornye arbeidstillatelsen og dermed brutt utlendingsloven.

I dag sitter hans norske kone og barn igjen i Porsgrunn, adskilt fra far og ektemann.

Som flere andre NRK har snakket med, mener KrF at utvisningen bryter med barnekonvensjonen, som Norge er forpliktet til.

LES OGSÅ: - Norske myndigheter er feige

Der står det at barnas beste skal veie tyngst når myndighetene vurderer utvisning. I tilfeller der det er snakk om alvorlige lovbrudd, som grove volds- og narkotikaforbrytelser eller drap, kan hensynet til barnets beste vike. Ellers skal småbarnsforeldre sjelden utvises.

LES MER OM BARNEKONVENSJONEN HER!

- Feil

Knut Arild Hareide

OPPRØRT: KrFs Knut Arild Hareide vil ta saken videre til Stortinget.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Molliqaj er ikke utvist for noen av de overnevnte forbrytelsene.

- Det er opprørende å se hvordan denne saken har blitt håndert. Her har små overtredelser fått helt urimelige utslag. Når en far som har glemt å sende inn arbeidsforlengelse, blir eksludert fra det norske samfunnet og ikke får mulighet til å være sammen sine barn, blir det helt galt, sier Hareide.

Til tross for at barna ble unnfanget etter at utvisninsvedtaket ble fattet, mener Hareide at Norge fortsatt skal stå til ansvar.

- Ja, når man har gitt barna tillatelse til å være her, så må man ta ansvar for dem og ivareta deres rettigheter.

- Barneminister på banen

Ifølge KrF er det bra at denne saken nå kommer på bordet, fordi den viser hvordan regelverket er i praksis.

- Barnekonvensjonen ble innført nettopp for å ivareta barns rettigheter. Men denne saken viser med all tydelighet at vi ikke har kommet langt nok i dette arbeidet, sier Hareide.

Han er enig med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), som tidligere denne uken krevde at barne- og likestillingsministeren burde engasjere seg mer i denne saken.

LES OGSÅ: - Diskriminerer norske barn

- Barneministeren kan ikke fortsette å fraskrive seg ansvaret for disse barna, ved å henvise til at utvisningsvedtakene ligger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sier han.

- Barnekonvensjonen ligger tross alt under Barne- og likestillingsdepartementet. De har ansvar for at den blir iverksatt i all norsk lov, og det er deres oppgave å påse at den blir fulgt opp i praksis, legger han til.

Til Stortinget

Nå vil KrF å følge opp saken videre på Stortinget.

- Det ligger en skjønnsutøvelse i dette regelverket som regjeringen ikke bruker på en god måte, og det må endres, sier Hareide.

Samtidig lover barneombudet å ta saken enda lenger.

LES OGSÅ: Vil be FN granske Norge

- Vi vil ta opp dette med FN når vi til høsten skal rapportere om hvordan Norge følger barnekonvensjonen, sier barneombud Reidar Hjermann til NRK.

- Regjeringen skal i februar neste år svare på hvordan den følges i Norge, og dette er et område vi vil peke på overfor FNs barnekomité i forkant av regjeringens redegjørelse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger