NRK Meny
Normal

- Må endre holdninger blant lærere

Kunnskapsministeren innrømmer at skolen har en lang vei å gå før en kan få slutt på lærere som mobber elever i skolen.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil styrke arbeidet mot mobbing, men lover ikke å rette spesifikke tiltak mot lærere som mobber i skolen.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Ifølge tall fra Elevundersøkelsen for i år, blir hver tiende elev mobbet av læreren.

LES OGSÅ: Hver 10. elev mobbes av lærere

Til tross for at dette fenomenet har vært kjent i flere år, blir det gjort lite for å stoppe de voksne mobberne i skolen.

TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN 2008

Elevundersøkelsen 2008

Blir du mobbet av ...

Ikke i det hele tatt

En sjelden gang

2 eller 3 ganger i måneden

Omtrent 1 gang i uken

Flere ganger i uken

elever i gruppa/klassen?

251 490

41 171

7 470

4 831

8 292

andre elever på skolen?

252 754

40 311

8 091

4 214

7 249

en eller flere lærere?

277 702

19 438

5 034

2 608

7 310

andre voksne på skolen?

290 270

10 238

3 202

1 580

6 278

Nå erkjenner kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell at det er et problem som skolene har vært dårlige på å håndtere.

- Det er ingen tvil om at vi har en lang vei å gå, før vi får tatt opp sånne ting på den måten vi skal, sier Solhjell til NRK.

Endre holdninger

Kunnskapsministeren mener at en holdningsendring blant skoleledelsen og lærere må til for å luke ut lærere som mobber.

- Skolens ledelse må ha nulltoleranse for mobbing, og ta ordentlig tak i rapporter om at elever føler seg mobbet av lærere. Her er noe av det aller viktigste å jobbe med holdningene til elevene, lærerne, rektor og skoleledelsen, sier han.

Bør dette innlemmes i lærerutdanningen?

- Ja, og jeg tror at spørsmål som knytter seg til ledelse av en klasse, og relasjoner mellom lærere og elever kommer til å bli viktigere i den nye lærerutdanningen som vi nå om kort tid vil legge frem.

- Tallene er misvisende

Men leder ved Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, etterlyser mer kunnskap om temaet, før en kan begynne å snakke om holdningsskapende arbeid.

- Det er lærere som setter spørsmålstegn ved hvorvidt svarene i Elevundersøkelsen på dette området kan være misvisende, sier hun.

Helga Hjetland

MISVISENDE: - Tallene i Elevundersøkelsen kan være misvisende, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

- Elevundersøkelsen, som er en elektronisk, anonym og subjektiv undersøkelse, gir ingen vitenskapelige funn. Problemet må verifiseres gjennom sikrere forskning. For hvis vi ikke vet mer om problemet, kan vi heller ikke få reelle og målretta tiltak mot det, legger hun til.

Ber om midler

I februar sendte Utdanningsforbundet et brev til Kunnskapsdepartementet. Der ba de om at dette fenomenet blir gransket av fagfolk.

- Men vi har ikke fått noe svar som vi finner tilfredsstillende, sier Hjetland.

- Vi fikk som svar at begrepet mobbing er definert i Elevundersøkelsen. Dette vet vi også, men vi ber om at det blir satt av penger til å forske på dette, legger hun til.

Nytt mobbemanifest

I går besluttet Kunnskapsministeren sammen med Barneombudet, elevene, lærere og foreldrenes organisasjoner å undertegne et nytt Manifest mot mobbing. Målsettingen med dette er å styrke arbeidet mot mobbing, og sette nytt fokus på problemet.

LES OGSÅ: - Noen lærere er ikke skikket

Samtidig lover Kunnskapsministeren å doble bevilgningene til kampen mot mobbing til neste år. Men foreløpig ligger det ikke i kortene at en del av disse midlene skal øremerkes mobbekampanjer som er spesifikt rettet mot lærere som mobber, eller forskning på temaet.

- Nå skal vi i to måneder fremover jobbe med hvordan vi skal utforme den nye planen mot mobbing. Jeg er helt sikker på at både mobbing fra elever og fra lærere kommer til å være en del av det. Nøyaktig hvilke tiltak som skal gjøres i mobbearbeidet er for tidlig å si noe om, sier Solhjell.

- Det viktigste er ikke hvor mye penger en bruker, men at mobbing blir noe som snakkes om hver dag, som snakkes om i ledermøter, og der holdningene og kulturen er at all mobbing skal slås ned på med en gang.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger