Hopp til innhold

– Pasienter dør alene på norske sykehus

På grunn av innsparinger har ikke sykepleiere ved de største sykehusene her i landet tid til å ta seg av pasienter som ligger for døden.

Pasient i sykehusseng

Stadig flere opplever å møtte dø i ensomhet på norske sykehus, hevder tillitsvalgte.

Foto: Kallestad, Gorm (Illustrasjonsbilde) / SCANPIX

Ifølge retningslinjene for helsevesenet har alle rett til å slippe å dø alene.

Likevel må flere og flere pasienter sovne inn alene, fordi pleierne ikke har tid til å ta seg av dem. Det forteller flere sykepleiere NRK har vært i kontakt med.

– Tidligere hadde vi en uskreven regel som sa at døende pasienter skulle ha fastvakt. Det eksisterer ikke på vår avdeling lenger, forteller Jane Monsen som er sykepleier og tillitsvalgt ved hjerte og nyreavdelingen på Ahus.

– Jeg synes det er trist at ingen er til stede når en 80 år gammel dame uten pårørende tar sitt siste åndedrag, sier Monsen til NRK.

Fører ikke statistikk

Bjarte Reve

Bjarte Reve ved Ahus sier de vil gå gjennom rutinene.

Foto: jenny Nestvold Kanestrøm / NRK

Også andre tillitsvalgt ved Ahus forteller at de ikke lenger kan bruke tid på å sitte ved sengen til døende pasienter, fordi det ikke leies inn ekstra personale.

Det mener de fører til at flere enn før må dø alene.

Men ingen norske sykehus registrerer hvor mange som dør uten at pårørende eller er ansatte er til stede.

Derfor kan ikke kommunikasjonsrådgiver ved Ahus Bjarte Reve si om det er en økning i alenedødsfall.

– Avdelingene kan fortsatt be om ekstra bemanning når det er medisinsk behov for det, sier Reve til NRK.

– En uverdig død

Men i løpet av de tre årene Monsen har jobbet på sykehuset, kan hun ikke huske at hennes avdeling har leid inn ekstra personale en eneste gang:

– Det har vært et usynlig tema på vår avdeling. Jeg tror rett og slett ikke vi har hatt sjans til å se og tenke i den retningen. Det har vært så mye arbeidspress at vi bare kan gjøre akkurat det vi må, uten å kunne tilby noe ekstra, sier Monsen.

Virkelighetsbeskrivelsen kan bekreftes av Eli Dahl som er hovedtillitsvalgt ved kirurgisk avdeling i Helse Bergen.

På travle dager er det en kamp å kunne være der for pasienter som ligger for døden, forteller hun.

– Du står egentlig med én fot inne på rommet hos den døende og én fot ute i korridoren. Du er på farten hele tiden. Det er helt forferdelig overfor den døende at de kan måtte avslutte livet alene, sier Dahl.

Hun mener bevilgningene til sykehuset er så lave at pasientene risikerer en uverdig død:

– Selv om de ligger i en døs, så er hørselen den siste sansen du mister. Jeg merker at urolige pasienter roer seg ned når vi kommer inn, forteller Dahl.

Forskjellig praksis

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå dør åtte av ti nordmenn på sykehus eller sykehjem. Av disse har bare én av tre pårørende hos seg.

De etiske retningslinjene til sykepleiere slår fast at alle har rett til å slippe å dø alene. Men hverken Helse Bergen eller Ahus har felles retningslinjer for hvordan avdelingene skal håndtere døende.

Ved Ahus varierer praksisen fra avdeling til avdeling. Noen avdelinger leier alltid inn en ekstra pleier like før noen dør, andre gjør det aldri.

Kommunikasjonsdirektør Reve sier sykehuset nå vurderer å innføre felles kjøreregler.

– Dette kan tyde på at vi trenger retningslinjer for hele sykehuset, slik at det blir mer ensartet hvordan det er å være pasient ved Ahus, sier Reve.

Viktig med kroppskontakt

Siden slutten av 70-tallet har professor Liv Wergeland Sørbye ved Diakonhjemmet høgskole forsket på omsorg ved livets slutt.

Hun regner med at rundt 10 prosent uansett må dø alene på sykehus, siden noen dødsfall skjer uventet.

Men hun frykter at tallet er høyere enn nødvendig, og skulle aller helst ønske at det var null:

– Vi merker jo hvordan døende knuger seg fast til oss når vi er der inne. Kroppskontakt og det å ikke stå alene overfor noe så alvorlig og eksistensielt som å forlate denne verden, tror jeg ligger dypt i oss, sier Sørbye til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger