Hopp til innhold

- Lukker øynene for sykehjemskøene

Ingen vet hvor mange eldre som står i sykehjemskø i Norge. Omsorgslege sier at politikerne ikke vil vite det.

Tomt enerom
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Alle norske kommuner har lister over hvor mange barn som står i barnehagekø.

Magne Roland har 40 års erfaring med helsevesenet.

Magne Roland har 40 års erfaring med helsevesenet.

Foto: NRK

Da NRK ville vite hvor mange eldre som ventet på sykehjemsplass var det ikke like enkelt.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplasser.

- Så vidt jeg vet finnes det ikke nasjonale tall for sykehjemskøer. Det er veldig vanskelig for de som skal planlegge og de som har ansvar, sier legen Magne Roland til NRK.

 Han har arbeidet med omsorgsmedisin i over 20 år og opplever at det er de samme problemstillingene som har vært til stede hele tiden.

Tre NRK-journalister i en måned

Etter at det ble klart at det ikke eksisterte noen nasjonal oversikt over ventelister bestemte NRK seg for å finne ut av saken.

Tre journalister arbeidet i en måned for å finne frem i eldreomsorgen i kommune-Norge.

Jeg synes det er skammelig at det må journalister til for å avsløre et så delikat problem. Det er på tide at politikerne med sitt overordnede ansvar setter i gang tiltak for å få frem tallene. Før vi får dem er det umulig å planlegge omsorgsmedisin i Norge.

Magne Roland / NRK

Rundgang i byråkratiet

Det ble en rundgang mellom departementer og andre offentlige kontorer.

Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen, og de faktorer som kan virke inn på denne.

§ 1-4 i Kommunehelsetjenesteloven / Norges Lover

Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunaldepartementet visste ikke om det fantes noe oversikt over eldre på venteliste, og henviste videre.

Sosial- og Helsedirektoratet visste heller ikke og kontaktet selv Kommunenes Sentralforbund for å få oversikt.

Man kan jo spørre seg om det er en ønsket situasjon at de ikke kjenner hele problemets størrelse.

Magne Roland / NRK

KS sa det ikke eksisterte ventelister. Det samme trodde Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ikke hadde sett på denne type tall.

Ventelistene ingen trodde fantes

Det NRK fikk frem var at kommune opererer med ulik praksis i henhold til sykehjem og de som venter.

Noen kommuner har ventelister med eksakt antall, mens andre kommuner ikke har ventelister. Noen sier endog at de ikke har ventelister, men har det likevel i praksis.

NRKs gjennomgang viser at flere hundre står på venteliste til sykehjem, til tross for at sykehjem er en lovpålagt oppgave.

Legen Magne Roland sier at den kunnskapen er nødvendig for at helsemyndighetene skal kunne planlegge hvordan de skal bruke ressursene.

- Da hadde det vært mye enklere å planlegge. Når vi ikke kjenner tallenes størrelse er det vanskelig å planlegge for oss som er på tilbydersiden, sier han.

Etter 40 år i norsk helsevinneren er legeveteranen knallhard i sin dom over norske helsepolitikere.

- Hvis man skal snakke om omsorgsmedisin i kommunene så fungerer den godt til tross for politikerne og på grunn av iherdige helsearbeidere, sier Magne Roland til NRK.

Har du tips. Kontakt oss

95 år gamle Josef Jørgensen står på femteplass ved RV-lista i Sarpsborg

95 år gamle Josef Jørgensen står på femteplass ved RV-lista i Sarpsborg og er landets eldste listekandidat foran valget til høsten. sen. Her på verandaen i leiligheten på Haugvoll sykehjem der han har plass.

Foto: Rønning, Mats / SCANPIX

 

AKTUELT NÅ