- Likestillingsombudet er en vits

Både støttespillere og kritikere mener likestillings- og diskrimineringsombudet har store problemer etter å ha tapt i tunge symbolsaker.

Video Kritikk mot likestillingsombudet

Video: - Ombudsinstitusjonen framstår nå som en vits, en fasade vi bare smykker oss med, sier Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Av 19 krav som ombudet stilte i 2005 er kun fem fullt ut innfridd.

Sist fredag tapte likestillings- og diskrimineringsombudet en tung symbolsak da regjeringen valgte å overse avgjørelsen om hijab i politiet . Men dette er bare en av flere saker der ombudet har lidd nederlag. De mange tapene provoserer både kritikere og støttespillere til ombudet.

- Kan like gjerne legge ned ombudet

Da regjeringen valgte å avvise likestillingsombudets og likestillingsnemndas konklusjon om at hijab i politiet måtte bli tillatt tok det bare noen timer før regjeringen parkerte vedtaket.

- Jeg konstaterer at vi er uenige, men vi fastholder vår beslutning om å forby hijab, sa justisminister Knut Storberget.

Akhenaton de Leon leder Organisasjonen mot offentlig diskriminering og er en av dem som har kjempet for at hijab skulle bli tillatt i politiet.

- Ombudsinstitusjonen framstår nå som en vits, en fasade vi bare smykker oss med. Med reaksjonen fra regjeringen i hijab-saken er ombudet fratatt all autoritet og gjennomslagskraft og hva skal vi med et ombud ingen bryr seg om?, spør han.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik sier at også hun ble overrasket over at regjeringen så raskt parkerte deres syn sist uke, men mener at regjeringen må stå fritt til selv å velge sin politikk.

- Vi er uavhengig og jeg føler at vi når igjennom og er viktige for folk. Men vi kan ikke bestemme hvordan regjeringen vil styre, sier hun.

Mange tapte saker

  • Ali Farah-saken om rasisme og kravet om likelønnspott under lønnsoppgjøret er andre saker hvor likestillingsombudet har blitt tatt ned og kritisert av andre instanser i ettertid.
  • Også en ombudssak i Harstad kommune , om at avdelingssykepleiere måtte tjene det samme som avdelingsingeniører ble raskt omgjort av ankeinstansen likestillingsnemnda.

- Problemet er at uttalelsene ofte ikke er forankret blant de riktige aktørene, sier forskningsleder Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet.

På oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet har hun forsket på hvordan ombudet blir oppfattet blant tunge samfunnsaktører.

Sunniva Ørstavik

Likestillings-og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener ombudet har tillit.

Foto: Lien, Kyrre, Kyrre Lien / Scanpix

- Vi fant at ombudet blir oppfattet som en lettvekter. De blir også isolert i en del saker. Flere stiller spørsmålstegn ved at ombudet ikke forankrer utspillene sine i større grad.

«Synseombud»

Hun mener ombudet står i fare for å fremstå som et synseombud, uten reell gjennomslagskraft.

- De risikerer å ende opp sånn. De må arbeide for å ikke ende opp der, sier Egeland.

Selv LO som nødig vil kritisere en aktør de ofte samarbeider med, ser at mange tapte saker er et problem for likestillingsombudet, særlig etter hijab-tapet sist uke.

- Når man går veldig høyt på banen ut og kjører en sak så hardt så må man være sikker på at man har en veldig god sak, ellers så står man i fare for å miste tillit på sikt, sier LOs nestleder Gerd Kristiansen.

- Vi har tillit

- Hvis man til stadighet ser at ombudet blir overprøvd og ikke lyttet til i de avgjørelser som treffes, går det utover tilliten. Det tror jeg ingen av samfunnsaktørene i lengre tid er tjent med, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.

Likestillings-og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener ombudet har tillit.

- Vi jobber med kontroversielle saker, likestillingsarbeid tar tid og vi møter ofte stor motstand. Om vi ikke vinner fram i dag, vinner vi kanskje i morgen, sier hun.

Siden oppstarten i 1978 har likestillingsombudet skiftet navn til likestillings- og diskrimineringsombudet og vokst til en etat med 60 ansatte og en bevilgning fra staten på 51,1 millioner kroner i 2010.

Siden ombudet ble opprettet har det engasjert seg i alt fra tunge lovsaker til utspill om skjørt på jobben, kvinnefotball, frisørpriser og krav om kjønnsnøytrale urinal.

I 2005 gikk daværende likestillingsombud Kristin Mile ut mot politikerne med en liste med 19 krav om konkrete lovendringer.

Av 19 punkt kan ombudet i dag notere fem seire. Verken tunge symbolsaker som verneplikt for begge kjønn, lik rett til uttak av fødselspenger, endringer i navneloven eller at trossamfunn ikke kan få unntak fra likestillingsloven, har myndighetene så langt innfridd.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger