Kvinner slutter i Forsvaret på grunn av mobbing

– Kvinner har den laveste rangen i Forsvaret og ukultur fører til at mange av dem slutter. Det sier sjefforskeren ved Forsvarets eget forskningsinstitutt.

Alice Asplund

Alice Asplund vil slutte i Forsvaret

Foto: NRK

I går ble det kjent at den kvinnelig soldaten, Alice Asplund som i førstegangstjeneste ble tvunget til å kle av seg og bade naken sammen med 30 andre mannlige soldater mens befalet så på.

Nå sier sjefforsker Frank Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt at det hersker en ukultur i Forsvaret som fører til at mange kvinner velger å slutte. Forsvarets eget mål er å ha 20 prosent kvinnelig befal innen 2020.

Ønsker flere kvinner i Forsvaret

– Mobbing og nedlatende holdninger er vanlig, sier Steder. Han har forsket på årskull i Forsvaret de siste fire årene. Et prosjekt som ble satt i gang fordi Forsvaret ønsket å øke rekrutteringen av kvinner. Men Steder har sett en mannskultur der få kvinner føler seg hjemme.

– Jeg har snakket med jenter som har brutt sammen og som har grått etter tøffe opplevelser, sier Steder.

Laveste rangen

Frank Steder forteller at kvinner har den laveste rangen blant soldatene i Forsvaret.

– Menn sammenligner seg først med andre, sterke menn, deretter med de svake mennene, så de dumme, til slutt jentene og de homoseksuelle, sier Steder.

– Er du stor og sterk og kan gå langt og bære tungt, kan du bli akseptert som en av gutta, sier han.

– De fleste jentene finner seg ikke i å bli behandlet slik og så slutter de, avslutter Steder.

– Trist og uakseptabelt

Oberstløytnant Mariann Døhli i personellavdelingen i Forsvarsstaben sier til NRK at hun synes det er trist og uakseptabelt at forsvaret mister folk på grunn av mobbing.

Forsvaret har også beklaget at Alice Aspelund måtte bade naken sammen me mannlige soldater. Via sin talsperson Bent-Ivan Myhre kaller forsvarssjef Harald Sunde det totalt uakseptabelt.

SISTE NYTT

Siste meldinger