- Jeg skyver ikke skylden på andre

Politidirektør Ingelin Killengreen tar på seg alt ansvar for det politiet har visst og ikke visst i ambassade-saken. Nå begynner kampen om ikke å bli sittende igjen med skylden i overvåknings-saken.

Ingelin Killengreen og Knut Storberget

Politidirektør Ingelin Killengreen (t.v) tar på seg ansvaret for det som har skjedd i politiet.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt (OPD) kjemper alle med nebb og klør om ikke å få skylden for manglende rapportering til politisk ledelse i Justisdepartementet (JD) og Utenriksdepartementet (UD).

– Jeg har kun hatt ett møte med den amerikanske ambassaden og da ble jeg ikke informert om denne sikkerhets-enheten, men jeg har det fulle ansvar for alle vurderinger som skjer i Politidirektoratet og i Oslo-politiet, sier Killengreen til NRK.

Informert i 2000

Den amerikanske ambassaden informerte Killengreen, som var politimester i Oslo, i et møte våren 2000, om de interne sikkerhetstiltakene de ønsket å foreta seg.

Ambassaden skriver til PST at de informerte Killengreen, Odd Berner Malme ved Oslo-politiet og Leif Seljesæther i daværende POT om sin overvåkningsgruppe, den såkalte SDU-enheten.

Verken Malme eller Seljesæther husker møtet, Killengreen mener sikkerhets-enheten ikke ble nevnt.

– Mine notater fra dette møtet viser at amerikanerne mente politiet burde styrke oppfølgningen av ambassaden og jeg har også notert meg at de ønsket å foreta endringer i intern sikkerhet. Uten at det var noen oppsiktsvekkende i det, sier Killengreen.

Vil ikke jakte syndebukker

Ut over 2000-tallet var politiet flere ganger «bekymret», som de selv skriver, for den amerikanske aktiviteten. En aktivitet de så på som i ytterkant av det politiet var bekvem med. Uten at direktøren ble varslet.

– Jeg konsentrer meg om mitt ansvarsområdet og skyver ikke skylden over på andre. Jeg finner ikke noe grunnlag for å kritisere de vurderingene som de ansatte i Politidirektoratet og Oslo Politiet gjorde den gangen. De gjorde en grundig vurdering og forela saken for UD som konkluderte med at det ikke forelå noen irregulær virksomhet.

Tar du selvkritikk?

– Jeg er ikke på jakt for å finne syndebukker eller å fordele skyld. Jeg forholder meg til de vurderinger som ble gjort.

Slo i bordet

Jørn Holme

Jørn Holme likte det han hørte så dårlig at han slo i bordet.

Foto: NRK

Det toppet seg i 2006, da daværende PST-sjef og tidligere statssekretær ved justisdepartementet, Jørn Holme, uttalte i et møte at «det ikke kan aksepteres at amerikanerne blir for aktive i forholdt til norske borgere».

Den tidligere statssekretæren gikk ikke tjenestevei med sin bekymring, som ville vært å snakke med sine gamle kolleger i JD. Holme valgte å ta dette opp med Oslo politiet.

– Jeg tok jo opp forholdet med politimesteren i Oslo. Vi i PST reagerte kraftig på at amerikanerne kunne gå for langt i forhold til borgerne. Vi hadde ingen indikasjoner på at det var ulovlig og straffbar adferd, men vi likte ikke at de var vel aktive - og slo i bordet og sa at «dette aksepterer vi ikke.»

Gjennomgangen for fire år siden fikk ikke andre konsekvenser enn et møte med sikkerhetsavdelingen ved ambassaden, politisk ledelse i Norge ble aldri varslet. På tross av Holmes bekymring overfor norske borgere.

– PST hører ikke inn under meg

Anstein Gjengedal

Anstein Gjengedal mener Holme informerte feil folk.

Foto: NRK

Politimesteren i Oslo, Anstein Gjengedal mener Holme varslet feil instans med sin bekymring, siden dette ikke var Oslo-politiets ansvar. Gjengedal mener den tidligere PST-sjefen selv hadde ansvaret for å varsle sine overordnede i JD.

– Vi har rapportert til våre overordnede, og vi har kontakt med politidirektoratet. PST har kontakt med justisministeren, sier politimester Anstein Gjengedal, som får støtte av sin sjef.

– Jeg har ansvar for alt som skjer i politiet. PST hører ikke inn under meg rapporterer direkte til justisdepartementet, sier Killengreen.

UD informert

Etter bekymringsmeldingene i 2006 fulgte et møte med UD i regi av politidirektoratet på nyåret i 2007. Her var også PST med.

– UD foretok en vurdering og fant at dette ikke var noe å gå videre med, sier Gjengedal.

Han sier likevel at det var enkelte observasjoner som gikk ut over de aktiviteter «politiet satte pris på».

– Vi så at disse observatørene beveget seg utenfor ambassadens nærområde, og det var i en gråsone - blant annet fotografering av demonstrasjonstog som kunne virke forstyrrende eller provoserende på de som demonstrerte.

Diplomatseksjonen i UD mente de trengte flere konkrete opplysninger dersom de skulle varslet sin politiske ledelse. En vurdering utenriksminister Jonas Gahr Støre støtter.

– Det diplomatseksjonen ble orientert om under møter med Politidirektoratet var at det forelå indikasjoner på at ved den amerikanske ambassaden drev med sikkerhetsrelatert aktivitet utenfor ambassadens område. Det var også antydet at det forelå et slags kontor utenfor ambassaden, sier Støre.

Diplomatseksjonen ble enig med POD om at Oslo-politiet skulle følge opp saken.

Gjengedal på sin side tar ikke selvkritikk på Oslo politiets vegne.

– Vi har hatt kontakt med ambassaden og påpekt en del hendelser, men når det gjelder hva som skal tas opp på diplomatisk nivå så er ikke det politimesteren i Oslo sin oppgave. Vi har rapportert til våre overordnede, sier Gjengedal med henvisning til Politidirektoratet.

Men den rapporten kom aldri på direktørens bord.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger