- Innvandring bidrar mest negativt

- Asylmottak plassert i mindre lokalsamfunn betyr store endringer og negative konsekvenser for lokalmiljøet.

Asylmottaket på Hvalstad

En kvinne forbereder jul på asylmottaket på Hvalstad.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

I NRKs Frp-undersøkelse, gjort av Norstat, mener flere Frp-velgere at innvandring bidrar mest negativt for det norske samfunnet, enn dem som mener innvirkningen først og fremst er positiv.

Negative kvinner

Det er særlig de kvinnelige Frp-velgerne som synes innvandringen bidrar på en negativ måte, og velgerne i Nord-Norge er enig med dem.

Der er det 40 prosent som mener effekten er negativ, mot 25 prosent som mener innvandringen bidrar positivt.

Frp-velgere om: Bidrar innvandring mest negativt eller positivt for det norske samfunnet?

Totalt

Mann

Kvinne

Bidrar mest negativt

34 %

31 %

40 %

Bidrar verken positivt eller negativt

39 %

39 %

39 %

Bidrar mest positivt

23 %

26 %

18 %

- Blir kjent med dem i Oslo

Oslo, der det bor flest innvandrere, er unntaket og skiller seg fra de andre landsdelene når det gjelder synet på innvandring.

I hovedstaden er det flere som ser på innvandringen som positiv. 28 prosent sier dette, mens 26 prosent er uenige og mener innvandringen har bidratt negativt.

- I Oslo kjenner de fleste folk som har opprinnelse fra andre land, peker fungerende byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, Jøran Kallmyr, på som en forklaring på Oslo-tallene.

- Dersom asylmottak blir plassert i mindre lokalsamfunn, kan det bety store endringer og negative konsekvenser for lokalmiljøet. I Oslo bor innvandrerne her og vi får bli kjent med dem, mens i distriktene oppholder de seg ofte i kortere tid på asylmottak og har liten kontakt med nærmiljøet, sier han til nrknyheter.no.

- Tror mange er skremt

Oslo-representant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, er overrasket over tallene.

- Fremskrittspartiet er opptatt av de tradisjonelle vestlige verdiene, som for eksempel likeverd og enkeltmenneskets frihet, og jeg tror at mange er skremt over mye av den kulturen som er brakt til Norge, sier Tybring-Gjedde.

SISTE NYTT

Siste meldinger