- Ingen hoder skal rulle

Fiskeriminister Helga Pedersen avviser at hoder kommer til å rulle som følge av sendrektigheten i undersøkelsene av krysseren "Murmansk".

Fiskeriminister Helga Pedersen
Foto: NRK

- Det er få dager siden jeg fikk vite at det ikke var foretatt undersøkelser av påstandene om at "Murmansk" inneholdt miljøgifter. Mitt hovedfokus nå har vært å få gjennomført disse undersøkelsene - og det umiddelbart.

- Det er mitt ansvar at det ikke har skjedd, sa fiskeriministeren da hun stilte til debatt i Dagsnytt Atten og til intervju i Dagsrevyen om hva som har skjedd og ikke skjedd, hva hun har visst og ikke vist om mulige miljøgifter og radioaktivt avfall på den havarerte russiske krysseren.

Nett-TV: - Trodde alt var i orden

Nett-TV: Se hele debatten i Dagsnytt 18

Les: Pedersen vingler om «Murmansk»

Sørvær
Foto: NRK

- Kystverket har ikke gjort den jobben jeg bad dem om å gjøre. Det er ikke tilfredstillende. Jeg trodde dette var i orden. Men det er mitt ansvar at de ikke har gjort dette, gjentok Pedersen - etter beskyldninger om ansvars- og kunnskapsfraskrivelse de siste dagene.

- Jeg føler ikke at vi er der i dag, at vi skal la hoder rulle, konstaterte ministeren.

Burde purret

Krysseren "Murmansk"

'Murmansk' ligger i fjæresteinen ved Sørvær i Hasvik kommune.

Foto: Per Onsheim / NRK

Pedersen gav Kystverket i oppgave å undersøke påstandene om miljøgiftig avfall i "Murmansk" i februar 2006, etter at tidligere Hasvik-ordfører Odd-Egil Simonsen i november 2005 sendte fiskeriministeren et brev om den forliste russiske krysseren.

Året før hadde en rapport om det samme vært fremlagt for de politiske partiene i Stortinget og den dåværende Bondevik-regjeringen. Pedersen var da fylkesordfører i Finnmark.

- Kystverket har hatt mange preserende oppgaver de siste årene, og det har blant annet undersøkt flere vrak hvor fagfolk har vurdert en mer akutt forurensningsfare, sier Pedersen

Hun sier også at hun og departementet burde ha purret på Kystverket og avviser at hun har glemt vraket i mellomtiden.

Dårlig unnskyldning

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er en dårlig unnskyldning at Kystverket - fra de fikk Pedersens ordre om undersøking av "Murmansk" i 2006 til nå - har undersøkt andre vrak.

- Det er ministerens soleklare politiske ansvar å sørge for at fagetater har nok ressurser til å utføre vanlige oppgaver. Det skal ikke gå utover lokalbefolkningen.

- Fra krysseren endte på land, har vi sagt at skipet utgjør en miljøtrussel, og det står vi på, sier Hauge.

Bellona-lederen mener også det er foruroligende at statens etater tydeligvis ikke snakker sammen - selv i viktige saker.

- Vi tok prøver fra vraket og leverte de inn. Funnene av radioaktive stoffer ble rapportert til Statens strålevern. Funnene er angitt i strålevernets årsrapport fra i fjor.

- Det er uhørt at Statens strålevern og Kystverket ikke har en dialog om det, mener Hauge.

Han fastholder dermed at myndighetene har visst om at det finnes radioaktivt avfall i "Murmansk", ikke bare miljøgiftene PCB og brommerte flammehemmere.

Han er også krass i kritikken av undersøkelsene som skal foretas nå i den nærmeste fremtiden.

- For å si det rett ut, det er å føre folk bak lyset. Skal vi vite om det finnes flere radioaktive kilder, nytter ikke å måle på utsiden. Man kan ikke analysere på stedet, for å forsikre seg om at vraket ikke har miljøfarlig avfall.

- All elektronikk må fjernes fra vraket, og så må det analyseres. Deler av vraket ligger også under vann, og også her må alt av elektronisk avfall fjernes. Undersøkelse bør være jevngodt med opprydning, sier Hauge.

- Barnelærdom

Den tidligere Havik-ordføreren Simonsen mener man ikke trenger nye undersøkelser - eller mye faglig kunnskap for å skjønne at mye av innholdet i "Murmansk" er farlig.

- Dette er gammel elektronikk. Vi lærer barna våre å sortere batterier. Det skal ikke mye til for å skjønne at elektronikk fra 50-tallet inneholder farlige stoffer, og det er spesialavfall som burde vært tatt hånd om for lenge siden, sier Simonsen.

- Jeg kan ikke svare på om det finnes miljøfarlig avfall om bord før min faglige etat - som er Kystverket - har undersøkt det. Jeg kan ikke som menig menneske slå fast at det finnes slikt avfall, svarer Pedersen.

Om bekymringene til vrak-naboene i Hasvik om mulig økt kreftfare, sier fiskeriministeren følgende:

Les: Flere krefttilfeller nært vraket

- Selvsagt skjønner jeg deres redsel og bekymring. Viser det seg at skipet har farlige avgall om bord skal dette fjernes, sier Pedersen.

Hun mener saken ikke er noen belastning for regjeringen.

- Undersøkelser er nå igangsatt - selv om det har tatt tid.

Statens Strålevern undersøker krysseren «Murmansk»

Statens strålevern har startet undersøkelsene av den havarerte krysseren.

Foto: Anne Olsen-Ryum

SISTE NYTT

Siste meldinger