- Ikke send unge på sosialen

Arbeidsledigheten øker blant undom. Men ifølge NOVA-forsker Torild Hammer bør de ikke bli henvist til sosialkontoret

Arbeidsledig, illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix

NAV regner med at 120 000 mennesker vil stå uten arbeid neste år. Mange av dem kommer til å være unge.

Forsker ved Norsk institutt for forskning og oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Torild Hammer, har forska på arbeidsledighet i mange år og bekrefter at det er de unge som blir hardest ramma.

- Sammenlikna med sist gang det var arbeidsledighet i Norge, er arbeidsledigheten tre ganger så høy blant unge som blant voksne arbeidstakere, sier Hammer.

Ifølge Hammer er det er i første rekke ungdom med lav utdanning og lave kvalifakisjoner som rammes.

Krever arbeidssøkerstønad

Arbeidsløse må vente i to til tre måneder på dagpenger, og blir henvist til sosialkontoret for å ha noe å leve av. Nå lover NAV bedring.

Hun mener det er ødeleggende å hevise unge arbeidsledige til sosialkontoret.

- De får i alle fall ikke noen ny jobb av å gå på sosialkontoret, sier hun.

De nærmeste åra risikerer unge som er ferdig med skolegang eller studier å gå rett ut i arbeidsledighet, uten rett til dagpenger. Hammer mener derfor at Norge må lære av andre land som har tatt i bruk nye tiltak.

- Vi vil få en stor ungdomsledighet framover. Jeg er veldig opptatt av at ungdom må få en arbeidssøkerstønad, slik de har i Sverige og Finland framfor å sende dem på sosialkontoret og lære dem å bli sosialklienter.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger