Hopp til innhold

Tror Høyre kan få ned renta

Høyre er best egnet til å få ned renta, mener de spurte i en undersøkelse laget for NRK. Én av fem stoler på Høyre i rentespørsmålet.

Erna Solberg

- Jeg tror folk har forstått hva vi står for, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Foto: NRK

Partibarometer rentepolitikk
Foto: NRK

På en god andreplass ligger Arbeiderpartiet -15 prosent mener Aps resept er best for å få renta ned.

10 prosent går for Fremskrittspartiet i rentespørsmålet, mens bare 3 prosent har tiltro til at finansministerens parti SV fører en politikk som kan få ned renta.

Målingen er gjennomført av Norstat for NRK.

- Tar ansvar

- Jeg tror folk har forstått at Høyre står for en politikk hvor vi tar ansvar for at renten blir lavere, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Hun understreker at rentenivået i Norge er høyrere enn i resten av Europa, og at det er den rødgrønne regjeringens ansvar.

- Vi trenger en økonomisk politikk som bidrar til at unge i etableringsfasen ikke sitter med en renteregning de ikke kan håndtere, sier Høyre-lederen.

Solberg tror at resultatet av rundspørringen indikerer at Høyre vil gjøre det bedre på meningsmålingene i tida framover.

Mange uten mening

Nesten halvparten av de spurte i meningsmålingen har ingen mening om hvilket partis politikk som er egnet til å få ned renta.

Kristin Halvorsen

- Folk ser ikke rentepolitikk som partisak, mener Kristin Halvorsen.

Foto: NRK

- Det er jo oppsiktsvekkende, sier SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen til NRK.

Hun understreker at det er forhold utenfor Norge som nå påvirker renta.

- Hvis budsjettet skal ha betydning for rentenivået, måtte en ha kuttet med flere titalls miliarder i offentlig velferd. Det har ikke Høyre turt engang, sier Halvorsen.

Lite synlig krise

NRKs kommentator Kyrre Nakkim mener at Høyre har bygget opp en høy troverdighet i økonomipolitikken over lang tid.

At mange av de spurte i undersøkelsen ikke har noen mening om dette, tror han kommer av at finanskrisen i USA foreløpig er lite synlig i Norge.

- Flere vil nok ha en mening om dette når det andre eller tredje brevet om renteøking kommer fra banken, eller arbeidsledigheten øker, tror han.

Frp-folk mot Høyre

Fremskrittspartiets politikk er ikke særlig tillitvekkende når velgerne skal vurdere hvem som er best til å få ned renten, heller ikke blant partiets egne.

Kyrre Nakkim

- Folk har ikke kjent krisa på kroppen, sier Kyrre Nakkim.

Foto: NRK

Hele 20 prosent av dem mener at Høyre-politikk er best i rentespørsmålet, mens 40 prosent av Frp-erne har tiltro til sitt eget parti her.

Også folk som stemmer KrF har lav tillit til eget partis rentepolitikk. Her sier hele 31 prosent at Høyre-politikk er best, mens 12 prosent stoler mest på eget parti.

Høy utdanning = H

Jo høyere utdanning blant de spurte, jo høyere er tilliten til Høyres rentepolitikk. For Frp er situasjonen motsatt: Jo lavere utdanning man har, jo sterkere er støtten til hvordan Frp vil håndtere rentespørsmålet.

Også inntekt gir store variasjoner: Jo høyere man kommer opp i inntektsklassene, jo høyere er tilliten til Høyre i rentespørsmålet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger