- Heroinutdeling hjelper for få

Heroinutdeling er et dyrt tilbud forbeholdt de få, viser erfaring fra utlandet.

En narkotikamisbruker setter et skudd heroin

Et regjeringsoppnevnt utvalg ønsker å tilby gratis heroin til misbrukere.

Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko

I går ble det kjent at et regjeringsoppnevnt utvalg går inn for at norske leger skal få gi heroin til de tyngste misbrukerne.

– I Norge og i Danmark er det en stor gruppe heroinmisbrukere som er til metadon-behandling som ikke profiterer av denne behandlingen, og som fortsatt lever et forferdelig liv på gaten med kriminalitet, sier Leder for rusmiddelsforskningssenteret i Århus, Mads Uffe Pedersen til NRK.

Et flertall i Thorvald Stoltenbergs rusutvalg vil gi heroin i behandlingen av norske rusmiddelavhengige og refser dagens behandlingssystem på flere punkter.

  • De ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen.
  • Psykiatrien svikter de tyngste rusmisbrukerne.
  • Brukerne får ikke en individuell oppfølging.

Ønsket råd

Det var daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen som ba en rekke profilerte mennesker gi regjeringen råd om hvordan de tyngste rusmisbrukerne kan hjelpes.

I Sveits har man mer enn 20 års erfaring med statlig heroinutdeling. Behandlingsformen er også prøvd i mange andre europeiske land, blant annet Danmark og Tyskland.

Men alle er ikke enig i utvalgets konklusjon.

Passer noen hundre

– I Norge vil tilbudet kanskje passe for noen hundre av landets tolv tusen sprøytenarkomane, tror professor og overlege ved senter for rus og avhengighetsforskning Helge Waal.

Prosjektet i Danmark koster rundt 70 millioner danske kroner, men prosjektet kan bli dyrere i Norge. Lønnsutgifter, bemanningsnormer og behov for flere sentre i Norsk geografi kan presse prisen opp.

– Selve tiltaket vil bli veldig dyrt, og det vil også si at brukerne må bo i nærheten av senteret, sier Waal, som peker på at dagens subuteks og metadonbehandling ikke er ferdig utbygd sier Waal.

– Så lenge man setter av alt for få midler til å drive et vanlig rimelig kvalitetspreget tiltak så blir det helt feil å sette i gang et kostnadskrevende tiltak for en liten og udefinert målgruppe, mener Waal.

Deler ut dagsdoser

Ifølge en reportasje i gatemagasinet =Oslo fra 2008, får brukere i Zürich utdelt dagsdoser med heroin på egne klinikker/sprøyterom. Sprøyter må settes på stedet, piller kan ved noen tilfeller tas med hjem.

Færre narkotikadødsfall og mindre kriminalitet trekkes frem som fordeler ved den sveitsiske løsningen.

Her hjemme har eksperter og politikere pekt på løsningen som en naiv strategi som uansett ikke reduserer avhengigheten, at man gir opp mennesker ved å la dem få heroin. Kritikere har også ment at man sniklegaliserer ulovlige stoffer dersom man tillater helsevesenet å dele ut heroin.

SISTE NYTT

Siste meldinger