Hopp til innhold

- Global løsning for flere organer

- Jeg blir sakte, men sikkert dårligere. Jeg føler at jeg lever for kvart maskin, sier professor Iver Neumann. Nå ønsker han en lovendring for å øke tilfanget på organer.

Organdonasjon
Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

 - Alle kroppsfunksjoner er nedsatt, sier Neumann, professor ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), som er nyresyk og har ventet på en frisk nyre i tre måneder.

- Jeg dør hvis jeg ikke får en ny nyre.

Aktiv reservasjon

Antall personer som utvikler nyresvikt, øker i hele verden, også i Norge. I fjor var det færre organdonasjoner enn tidligere år, og ventelistene har økt med 30 prosent, viser tall fra Den norske Lægeforening.

Nå er det slik at man må ha informert samtykke, slik at det i praksis er de pårørende som bestemmer om man kan bruke organene fra avdøde til transplantasjon. 

Iver Neuman foreslår at dersom folk ikke aktivt reserverer seg mot dette mens de er i live, bør organene gå til donasjon. - Dagens system er et dårlig system. Det burde være slik at man kan ta det som trengs, og så kan heller folk reservere seg mot dette før de dør. Slik vil man få en bedre tilgang til nyrer lokalt.

Globale løsning

Neuman mener dagens ordning med lange ventelister er dårlig samfunnsøkonomi. Han foreslår at norske helsemyndigheter bør finne en global løsning på mangelen på organer.

- Det koster en drøy halv million å holde meg i den behandlingen jeg har, hva kunne man ikke fått av nyrer for det? Man bør ta konsekvensen av at det er mer enn nok nyrer internasjonalt.

- Hvis staten først skal involvere seg og redde livet til disse nyresyke, vil det være billigere å finne en global ordning enn å gjøre det slik det er i dag. Da er det politisk dumt å ikke finne en global løsning på dette problemet, sier Neuman.

 

 

 

 

 

Organdonasjon
Foto: BAZ RATNER / AP

Etterlyser nasjonal holdningskampanje

"Stiftelsen Organdonasjon" tror ikke et nasjonalt register vil løse utfordringen ved at noen pårørende sier nei når de blir spurt om organdonasjon. Stiftelsen etterlyser en nasjonal holdningskampanje for å øke bevisstheten rundt dette spørsmålet.

- Det er ingen annen vei å gå for å få frem flere organer enn ved å benytte penger til opplysning og informasjon og trening av helsepersonale, mener Gisle Nødvedt i "Stiftelsen Organdonasjon". 

- Det er viktig at pårørende har det siste ordet fordi det vil skade saken mer enn noe annet dersom pårørende opplever at et sykehus robber deres kjære for organer. Det vil skade mer enn at noen velger å si nei, sier Nødvedt.

- Bør bli færre donorsykehus

Organdonasjonsansvarlig på Ullevål universitetssykehus, Dag Sørensen, etterlyser formelle krav til hvordan samtaler med pårørende skal foregå.

- Det finnes ikke krav til opplæring og heller ikke krav til tilbakemelding på hvordan man fungerer i disse samtalene. Det er heller ingen god registrering av hvorfor man får ja, eller hvorfor man får nei.

28 norske sykehus har status som donorsykehus. Sørensen mener dette er for mange i forhold til at helsepersonell skal få nok volum og trening, og slik øke tilgangen på flere organer.

- Dette krever kunnskap om jus og etikk og om omfattende intensivmedisin. I tillegg er det psykisk belastende for helsepersonell som skal drive med dette, så jeg ser ingen annen løsning at vi må prøve å samle dette på færre hender og færre sykehus, sier han.

Hør saken i Ukeslutt på NRK P1 og P2 i dag klokken 12.30.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ