Hopp til innhold

- Gratis heroin til narkomane

- Gratis heroin vil gjøre det bedre for de tyngste narkomane, mener Unge Venstre

Som enda et tiltak i kampen mot rusmisbruk lanserer ungdomspartiet enda et tiltak som de mener kan bedre hverdagen for rusmisbrukerne.

- Regjeringen bør ta i bruk alle metoder i ny opptrappingsplan for rusomsorgen. Erfaringene fra blant annet Tyskland viser at formen for behandling er veldig positiv. Sammenlignet med metadonbehandling er heroinbehandling ganske vellykket. Det er færre som dropper ut og flere klarer å arbeide ved siden av, mener Unge Venstre-leder, Lars-Henrik Michelsen.

- Øker livskvaliteten

Regjeringen har varslet en opptrappingsplan i rusomsorgen i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, og Unge Venstre håper at gratis heroin vil være enda et tiltak i kampen mot rusen:

- Utdeling av gratis heroin må være en del av et bredt spekter av tiltak for å behandle og øke livskvaliteten for de narkomane. Det må sees i sammenheng med grundig helsemessig og sosial oppfølging, sier Michelsen. Han mener at alle midler må tas i bruk for å hjelpe de narkomane.

- Staten blir pushere

I Tyskland et treårig prøveprosjekt, der tunge narkomane har fått utdelt doser av heroin av helsemyndighetene, blitt avsluttet. De som har fått tilbudet har hatt en mislykket metadonbehandling bak seg. Norge har i dag mellom 11.000 og 15.000 sprøytenarkomane. Sosialistisk Venstrepartis Olav Gunnar Ballo tror ikke gratis heroin vil gjøre det noe bedre.

- Jeg sammenligner det med å slukke brann med bensin. Det betyr jo at man vedlikeholder et misbruk med de samme stoffene som misbrukes, og det er fullstendig meningsløst. Det er å gjøre staten og kommunene til pushere av narkotiske stoffer, sier stortingspolitikeren som også er lege.

Frykter økt misbruk

SV og Ballo har mer tro på at metadonbehandling sammen med nødvendig oppfølging er en bedre måten å takle problemet på.

- En som er heroinist og som får heroin vil sannsynligvis øke sitt misbruk, og staten vil da måtte pushe stadig høyere doser. Jeg tror heller ikke rekrutteringen blir noe mindre med dette, sier Ballo.

 

AKTUELT NÅ