- Fred og frihet må forsvares

- Fred og frihet må forsvares mot både indre og ytre farer. Dette stod sentralt for nå avdøde politiker og minister Jens Christian Hauge, som historiker Olav Njølstad har skrevet en omfattende biografi om.

Jens Christian Hauge
Foto: NTB-arkiv / Scanpix

Historiker og forskningssjef ved Det norske Nobelinstitutt, Olav Njølstad, kommer nå med biografien "Jens Chr. Hauge – fullt og helt".

Her tar han opp en rekke spørsmål om Hauges rolle i norsk samfunnsliv.

Jens Chr. Hauge ble født i 1915 og døde i 2006.

Han ble kjent både som leder for Milorg, som politiker for Arbeiderpartiet, forsvarsminister i Einar Gerhardsens og Oscar Torps regjeringer fra 1945 til 1952, som justisminister i Einar Gerhardsens regjering i 1955, som industribygger og jurist.

Demokrati, frihet og fred

Historikeren Olav Njølstad

Olav Njølstad beskriver Hauge som sterkt opptatt av menneskerettigheter.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

På et seminar i regi av Norges Hjemmefrontmuseum snakket Njølstad i dag om ”Den beste av de ufullkomne styreformer.” Jens Chr. Hauge om demokrati, frihet og fred.”

Njølstad fortalte at Hauge så på demokratiet som et såre ufullkomment system, men som det beste at de ufullkomne.

- Vi må ikke ta fred og frihet for gitt, det må forsvares både mot indre og ytre farer.

Hauge så på frihet som mer essensielt enn fred. Fred uten frihet er en illusorisk fred. Frihet er det mest dyrebare for mennesket. Fred og frihet er noe det må kjempes for, om nødvendig med livet som innsats.

Nato

Hauge var tilhenger av et forpliktende forsvarssamarbeid med andre land. Han var derfor en sterk tilhenger av Nato og norsk Nato-medlemskap.

Demokratiet trenger et troverdig forsvar, og Hauge var tilhenger av allmenn verneplikt, ikke et forsvar med soldater som hadde det som sitt yrke.

Hauge skal også ha framhevet betydningen av budsjettdisiplin av lederne i Forsvaret.

Etter krigen var Hauge sentral i frambringelsen av det nye, ikke minst på det industrielle området.

Menneskerettigheter

Olav Njølstad beskriver også Jens Chr. Hauge som sterkt opptatt av menneskerettigheter, med solid støtte til bl.a Sahkarov og Charter 77.

Han mente at norske soldater om nødvendig måtte kunne være med å kjempe for fred, frihet og demokrati utenlands.

Hauge har også framhevet betydningen av ytringsfrihet så lenge det ikke måtte utvirke krigsfare for landet vårt.

Hauge var med på stiftelsen av Fritt Ord i 1974.

Han mente at demokrati også innebar vilje til makt, forankret i det åpne samfunnets institusjoner.

SISTE NYTT

Siste meldinger