- Foreldre fråskriv seg ansvar

Barna er taparane når foreldre overlet heile ansvaret for utdanninga til lærarane, meiner professor.

Klasserom
Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, meiner mange foreldre fråskriv seg ansvar for barna sin skulegang.

 Forsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark

Forsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

- Foreldre opplever seg i dag som brukarar i skulen, som om dei kjøper ei velferdsteneste. På sikt er ikkje barna tent med dette.

- Uheldig

Professoren, som er ein av dei som har forska mest på heim og skule, trur føresette med dette sviktar den tradisjonelle foreldrerolla i skulen.

- Foreldre tenkjer at skulen gjer jobben åleine. Dette er uheldig når vi veit at noko av det viktigaste grunnlaget for barna sin lærdom skjer i heimen.

Pressa lærarar

Han fryktar at utviklinga vil gå ut over lærarrekrutteringa.

- Læraren kjem i eit veldig press, både frå skulestyresmaktene og føresette. Alt som slår eit negativt lys over læraryrket går ut over rekrutteringa.

Læraren får skulda

Henning Frode Dispen

Henning Frode Dispen, lærar i Stryn.

Foto: Asgeir Jens Reksnes / NRK

Lærer Henning Frode Dispen frå Stryn i Sogn og Fjordane seier problemet blir fortia. Han trur det er vanskeleg for mange lærarar å stå fram offentleg. Sjølv har han vorte utskjelt på det grovaste av misnøgde foreldre.

- I dag er det meir vanleg å seie at det er læraren sin feil at det er dårleg orden og åtferd i klasserommet. Det er noko som er riv ruskande gale med heile systemet i forhold til å vise respekt og ta ansvar.

- Rettmessige foreldrekrav

Leiar i Foreldreutvalet for grunnskulen, Loveleen Rihel Brenna, meiner på si side foreldra sine krav til lærarrolla er rettmessige, trass i at skulestyresmaktene legg vekt på at føresette har eit ansvar i skulen.

- Viss foreldre skal ha eit medansvar, må skulen synleggjere kva som er kompetansemåla og korleis foreldre skal veilede barna.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger