Bort med den kristne formålsparagrafen i skolen

Et offentlig utvalg vil fjerne den ensidige kristne formålsparagrafen i skolen.

Barnehage
Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Bostadutvalget overleverte en enstemmig innstilling til kunnskapsminister Øystein Djupdal (SV) i ettermiddag.

Bostadutvalget foreslår i stedet en formålsparagraf der opplæringen i skolen og barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, likeverd og solidaritet:

"Opplæring i skulen og lærebedrift skal opne døra mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt".

LES OGSÅ: Bostadutvalgets hjemmeside (NRK er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider)

Djupedal sier han er glad for at utvalget har kommet fram til en innstilling.

– Det er viktig med bred enighet i slike spørsmål. Skolen og barnehagen er ikke tjent med å være gjenstand for strid omkring verdigrunnlaget, sier Djupedal.

Innstillingen skal nå ut på en bred høring i hele landet, og vil trolig legges fram våren 2008.

Kristne innslag ikke fjernet

Dagens formålsparagraf for barnehagen og skolen er omstridt fordi den inneholder formuleringer knyttet til kristne verdier. Den tar dermed ikke hensyn til andre livssyn og religioner.

Bostadutvalget har derfor utformet en ny versjon, som tar til sikte på å også inkludere humanetikere, ateister, muslimer, hinduer og andre religiøse- og livssynsgrupper.

De kristne verdiene er allikevel fremdeles flettet inn i den nye paragrafen, som skal gjelde både norske skoler og barnehager.

- Opplæringen skal bygge på respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religoner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene, heter det i utkastet.

Kristelig Folkeparti lover å kjempe med nebb og klør for at de kristne verdiene fortsatt skal prege den nye formålsparagrafen.

– Kristelig Folkeparti vil kjempe for at den nye formålsparagrafen fortsatt skal ha en tydelig forankring i kristne og humanistiske verdier. Utvalgets forslag er et skritt i riktig retning i forhold til forslaget i januar, og vi ser dette som et utgangspunkt for videre drøftinger, sier KrFs første nestleder Dagrun Eriksen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger