Hopp til innhold

- En trist dag for rettssikkerheten

- Det er en trist dag for rettssikkerheten, sier en tydelig oppgitt og skufffet Harald Stabell, Arne Treholts forsvarer, om Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Geir Selvik Malthe-Sørenssen og Treholts advokat Harald Stabell

Fofatteren Geir Selvik Malthe-Sørenssen og Arne Treholts forsvarer Harald Stabell.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Kommisjonen avgjorde i dag at spionsaken mot Treholt ikke blir tatt opp igjen.

Stabell synes det var pinlig at han selv i ett og et halvt år satt som medlem av Gjenopptakelseskommisjonen.

- Holder ikke mål

- Dette holder ikke mål. Jeg er usikker på om Gjenopptakelseskommisjonen kan ha brutt norsk lov ved ikke å oppfylle mandatet sitt, blant annet ved å ikke ha åpne høringer, og ved ikke å ta motforestillinger alvorlig nok.

- De har sagt at vitneutsagenene til polititjenesmennene er viktigere enn andre bevis. Kommisjonen kan ha vært ute etter å skape en teoretisk tvil, uten å undersøke bevisene, sier Stabell.

Treholts koffert på advokat Harald Stabell

Treholts koffert med den omdiskuterte teipbiten på toppen

Foto: Kristian Aanensen / NRK
Avgjørelse Treholt

Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæther under dagens pressekonfaranse.

Foto: NRK
Video Treholt-saken

Spiondømte Arne Treholt har igjen fått avslag på sin gjenopptakelsesbegjæring.

Foto: Nyhetsspiller

Forfatteren av boken "Forfalskningen", Geir Selvik Malthe-Sørenssen, så pressekonferansen på Stabells kontor. Verken han eller Stabell var overrasket over det kommisjonen leste opp.

«Forfalskningen»

- Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon er fullstendig feil. Jeg står fast ved det jeg har hevdet hele tiden, nemlig at pengebeviset er fabrikkert, sier Malthe-Sørenssen.

Det var boka han skrev - «Forfalskningen» - som gjorde at Kommisjonen valgte å gjenåpne Treholts gjenopptakelsesbegjæring etter påstander om om juks med det såkålte pengebeviset.

Bilder i boka skal dokumentere at noen trikset med kofferten hvor det ble funnet penger som skal ha vært betaling for spionasje.

- Den angivelige kilden til boka har ikke latt seg identifisere, sa Helen Sæter, Gjenopptakelseskommisjonens leder på pressekonferansen i ettermiddag.

I boka ble det blant annet hevdet at fotografiene ikke var tatt på rommet til Treholt. I stedet hadde to navngitte POT-tjenestemenn fått beskjed om å fabrikere bildene. Kommisjonen har ikke funnet støtte for påstanden.

Teipbiten

Kommisjonen har heller ikke funnet støtte for at Fornebu-bildet av Arne Treholt, der en teipbit på kofferten har vært et sentralt punkt, er av betydning.

- Vi legger til grunn av teipbiten ikke vises på bildet, sa Sæter. Hun mener at bildet ikke kan sette til side Kommisjonens øvrige utredningsarbeid.

Malthe-Sørenssen sier teipbiten er beviset på at pengebeviset er et falsum.

To av fire rapporter om pengebeviset, en svensk og en dansk som er utført ved polititilknyttede institutter, avviser juks med pengebeviset, mens to britiske rapporter som Treholt og Stabell har bedt om, konkluderer motsatt.

- Vi kjenner ikke til hvilket mandat de britiske ekspertene har fått, og vi kjenner lite til premissene deres, sa Sæter.

Video Treholt om avgjørelsen

Treholt om avgjørelsen.

Malthe-Sørenssen mener det er galt av Kommisjonen å legge mer vekt på egne sakkyndiges rapporter enn på de britiske.

- De britiske rapportene er langt mer grundige. Sæter har også avskåret mulighetene for en konfrontasjon mellom de ulike ekspertene. Det beviser at hun ikke vil ha sannheten på bordet, sier han.

18 POT-ansatte avhørt

Kommisjonen har avhørt 18 tidligere tjenestemenn i POT. Bare en av dem har påstått at det har vært fabrikert bevis, ifølge Sæter.

- Hans forklaring avvek fra det de andre har fortalt, og han har ikke selv sett bevisjuks, men det er en slutning han selv har trukket, sier Sæter.

- Det er overraskende at Kommisjonen setter til side tekniske bevis, til fordel for vitnemål fra tidligere POT-ansatte. Det er naivt å tro at POT-folk vil fortelle sannheten, når POT har løyet i flere rettsinstanser i 25 år for å holde sannheten skjult, sier Malthe-Sørenssen.

.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ