Hopp til innhold

- En ren og skjær landeveisrøver

Han er leder for et av Norges største slakterier. - Mangemillionæren Svein Fatland er en landeveisrøver, sier Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Svein Fatland, Fatland Ølen
Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dette mener de fordi han betaler utenlandske arbeidere 2000 kroner i matpenger i måneden, og en timelønn på 40 kroner.

Fra fattige kår i Litauen blir de rekruttert til slakteriet Fatland Ølen gjennom et vikarbyrå som er registrert i Litauen. Det er også fra dette byrået de får utbetalt lønn.

I virkeligheten er 75 prosent av vikarbyrået eid av Svein Fatland. Han driver den nest største kjøttforedlingsbedriften i Norge, Fatland Ølen i Rogaland. Svein Fatland bekrefter eierskapet i byrået UAB Norveglit.

To regnestykker

Slik regner Fatland

Slik regner LO

Tarifflønn: 127 kroner

Tarifflønn: 127 kroner

Husleie trekkes fra

Fagbrevstillegg: 7,50 kroner

Hjemreise Litauen trekkes fra

Ansennitetstillegg: 3,50 kroner

Resultat: Timelønn: 40 kroner

Resultat: Timelønn: 138 kroner

LO mener at utenlanske arbeidere bør få tarifflønn, og selv betale det det koster å bo i Norge.

- Merket forskjell

Algimantas Diksas har jobbet på Fatland Ølen i flere perioder. NRK treffer ham i den den lille byen Taurage i Litauen.

- Det var etter at jeg hadde jobbet to måneder hos Gilde i fjor, at jeg merket forskjellen, forteller Diksas. Lønn og arbeidsforhold er langt bedre der.

På Fatland får fagarbeidere 40 kroner timen når utgiftene til bolig og hjemreise er trukket fra, forteller litauerne. I tillegg får de 2000 kroner i matpenger i måneden.

Algimantas Diksas

Algimantas Diksas tok kontakt med NNN.

Foto: NRK

- På Fatland Ølen får arbeiderne tarifflønn på 127 kroner, hevder Svein Fatland. Han viser til at utgifter til bolig og hjemreise er trukket fra. Han avviser at det er billigere for bedriften å leie inn arbeidere fra Litauen enn å ansette nordmenn.

- Fire ganger lønna

- Det billigste for oss er å ha folk som har vært her lenge. Da er ikke lønna det mest avgjørende. Vi premierer folk som kan produksjonen. Litauerne får fire til fem ganger så mye lønn som de har i Litauen, sier han.

Svein Fatland sier også at han synes at flest mulig skal melde seg inn i en fagforening i Norge.

Flere litauiske arbeidere måtte kontakte Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund i Oslo for å få medlemsskap i fagforening. Flere forsøk på det samme i Ølen hadde strandet.

- Fagforening forbudt

I vinter meldte åtte utenlandske arbeidere på Fatland Ølen seg inn i NNN. Men innmeldingen skjedde sentralt, i Oslo.

De sier det var fordi de hadde fått høre av den daglige lederen i vikarbyrået at det var forbudt å melde seg inn i fagforening.

Svein-Erik Simonsen, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Svein-Erik Simonsen, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Foto: Tone Staude / NRK

Den daglige lederen avviser at han har sagt noe slikt.

- Jeg tror på det litauerne forteller om lønns- og arbeidsforhold. Jeg mener Fatland beriker seg på fattige mennesker, sier Svein-Erik Simonsen, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Vi tar sterk avstand fra at fattige mennesker skal komme hit til landet, være fattige mens de oppholder seg her, og vende hjem like fattige som da de kom. Det finnes bare et ord for det: Sosial dumping.

Svein-Erik Simonsen, forbundssekretær i NNN

Etter tre måneder er litauerne hjemme i Litauen.

- Våre medlemmer forteller at de da har opplevd å få utbetalt 10- 12 000 norske kroner for tre måneders arbeid på Fatland. Arbeidsdagene har ofte vært 12 timer lange, sier Simonsen. Noen lønnsslipp får de ikke.

Tror på historiene

Han tror på det arbeiderne forteller, og alle forteller det samme. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har regnet ut at de litauiske arbeiderne i snitt burde fått utbetalt 25-27 000 kroner for arbeidet i Norge, med 40 kroner i timelånn i tre måneder.

- Hvor er mellomlegget blitt av?

- Jeg tror at vikarbyrået Norveglit tar de pengene. Norveglit eies av Svein Fatland, sier Simonsen.

- Helt uhyrlige

- Påstandene fra Svein-Erik Simonsen i NNN er helt uhyrlige, sier økonomisjef på Fatland Ølen, Svein Olav Lilaas.

Han ser frem til et oppklaringsmøte mellom LO, NHO og Fatland Ølen i Ølen 30.april.

- Hvis det har skjedd feil i utbetaling av lønn eller i kontraktene, skal vi rydde opp i det, sier Lilaas.

Hvorfor får ikke arbeiderne lønnslipp?

- Det er ikke lovpålagt i Litauen, svarer Svein Olav Lilaas.

At Svein Fatland eier 75 prosent av vikarbyrået, forklares med behovet for kontroll. - Fatland eier Norveglit bare for å passe på at alt går riktig for seg, sier Lilaas.

Brev om hjernevask

Det litauiske vikarbyrået UAB Norveglit har sendt et brev som NNN oppfatter som truende, der de spør med hvilken rett NNN tar inn medlemmer som er ansatt i deres selskap. Brevet er skrevet på engelsk.

Hvis de ansatte virkelig har blitt medlemmer av NNN, vær vennlig å gi oss informasjon om hvorfor. NNN skal i konfidensialitet ha hjernevasket UAB Norveglits ansatte. Vi håper å få deres svar umiddelbart uten å måtte henvende oss til norske myndigheter.

Remigijus Rinkevicius / Brev fra UAB Norveglits til NNN

Svein-Erik Simonsens stusser over at brevet er skrevet på engelsk.

- Det er jo Svein Fatland som eier mesteparten av selskapet. Neste gang kan han jo bare ta en telefon, på norsk, sier han.

Svein Fatland på sin side mener at brevet ikke er truende, men at det bare handler om å skaffe seg informasjon om hvordan reglene om fagforening er i Norge.

Fatland presenterer seg selv

DENNE DEBATTEN ER NÅ STENGT FOR NYE INNLEGG. NRK.NO TAKKER FOR DELTAGELSEN. ØNSKER DU Å DEBATTERE SAKEN VIDERE, KAN DU LESE DENNE SAKEN .

Lyspunkt

AKTUELT NÅ