- Eldre psykisk syke får ikke hjelpen de trenger

Hver femte person over 67 år har angst eller depresjon. De færreste av dem får hjelp av psykisk helsevern. Noen får så lite så lite behandling at liv settes i fare, frykter forskere.

Ragnar (74) i samtale med terapeut Anne-Julie Storheil.

74 år gamle Ragnar har stort utbytte av sine samtaler med terapeuten Anne-Julie Storheil.

Foto: Marit Gjellan / NRk

Birger Lillesveen ved Alderspsykiatrisk Forskningssenter på Innlandet sykehus mener at i de fleste kommuner her i landet, så er tilbudet til eldre psykisk syke pasienter ikke-eksisterende.

Birger Lillesveen.

– Tilbudet til eldre med psykiske problemer er ikke godt nok, sier Birger Lillesveen ved Alderspsykiatrisk Forskningssenter ved Innlandet sykehus.

Foto: Sykehuset Innlandet

– Behovet er der, men tilbudet er ikke tilstrekkelig. Tilbudet de får er en pillekur eller beroligende tabletter, sier Lillesveen til NRK.

– Mangel på kompetanse

Forskningsrapporten forteller at de eldres psykiske helse er nedprioritert, at det mangler nasjonale retningslinjer og at det er mangel på kompetanse i kommunene. Det er lite kunnskap om pasientgruppens behov, og at de eldres psykiske helse er nedprioritert.

Eivind Aakhus i Legeforeningens utvalg for alderspsykiatri mener at manglende retningslinjer fører til store variasjoner i kommunene.

– Der de har ressurspersoner i helsesystemet med gode ideer for hvordan man kan hjelpe en pasientgruppe, så de kan de lykkes. Men har de ikke det, så blir det heller ikke noe tilbud, sier Aakhus.

Får hjelp av terapeut

74 år gamle Ragnar bor i Lier kommune i Buskerud, og han er plaget med depresjoner. Han er en av de få eldre i Norge som får psykologen på besøk. Anne-Julie Storheil har spesialkompetanse på eldres psykiske helse.

Ragnar forteller til NRK at han ser fram til besøkene fra Storheil, og at samtalen med henne er til god hjelp for ham når han er på felgen, som han sier.

LES OGSÅ: Aldring og helse

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger